Ook PvdA wenst sportloterij

Het idee om de Lotto om te bouwen tot de enige, echte Nederlandse sportloterij en de georganiseerde sport daarvan alle revenuen te laten genieten, werd gisteren pas na afloop onderschreven door de tweede partij van Nederland, de PvdA....

Verbeet, tot dan voorzitter van het overleg over de kansspelen, verklaarde dat haar partij ook via de voorgenomen herverkaveling van de goede-doelloterijen mee wilde doen aan de verbetering van de financi positie van de Nederlandse sport. De schade van de bezuinigingsronde van het voorbije najaar kan daarmee, als eerder beloofd, gerepareerd worden.

Verbeet: 'Het is een U-bochtconstructie. Dat is niet erg fraai, maar onder de gegeven omstandigheden gaan we daarmee akkoord. Wij van de PvdA vinden dat de sport hier niet onder mag lijden. Wij zijn vde sport.'

Haar partijgenoot Klaas de Vries had eerder wat schamper gereageerd op het plannetje, uit de koker van VVD'er Rijpstra, om de sport via een uitruil van de loterijen te helpen. 'De sport', smaalde De Vries, 'krijgt een bezuiniging opgelegd en wil die vervolgens compenseren door een loterij.' Om er snel aan toe te voegen dat het plan toch ook wel zijn aantrekkelijke kanten zou bezitten.

De nationale sport, getroffen door een bezuinigingsronde van veertien miljoen, krijgt wanneer de volledige afdracht van de Lotto voor haar wordt bestemd, er zestien miljoen extra bij. Dat geld wordt, als het aan de PvdA ligt, niet zonder voorwaarden overgemaakt naar de boekhouders van NOCoNSF en negentig bonden.

Verbeet zal pleiten voor geoormerkt geld dat niet aan bondsbureaus en dure medewerkers wordt besteed er worden momenteel in den lande sociale plannen gemaakt om zulke arbeidskrachten uit de sport af te vloeien. De PvdA vindt dat het geld moet vloeien naar sporten als zwemmen, waar kinderen uit achterstandssituaties hun contributie of badkaart niet kunnen betalen. Tennis, golf of paardensport hoeven wat haar betreft niet op extra hulp te rekenen.

Het idee van de eigen sportloterij werd weinig enthousiast aangehangen door verantwoordelijk minister Donner. Hij antwoordde bij het overleg dat de kwestie van ' sportloterij' zou worden meegenomen 'in het kader' van de voorgenomen wijziging van het kansspelenbesluit.

Meer over