NieuwsCompensatieregeling nertsenfokkers

Ook lege nertsenbedrijven kunnen schadevergoeding krijgen

Minister van Landbouw Carola Schouten heeft donderdagavond de ‘nadeelcompensatieregeling’ bekendgemaakt voor de nertsenfokkers die vanwege de coronacrisis te maken krijgen met een vervroegd beroepsverbod. 

Een nertsenfokkerij in Gemert-Bakel wordt geruimd omdat het coronavirus er heerst.Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De financiële regeling, waarvoor maximaal 130 miljoen euro wordt uitgetrokken, betreft niet alleen een vergoeding voor de inkomensschade gedurende drie jaar, maar ook voor afvloeiingskosten voor personeel en een overbrugging voor het vinden van vervangende arbeid.

Al in 2013 werd besloten dat er in 2024 een verbod zou komen op het fokken van nertsen. Door het grote aantal coronabesmettingen in de nertsenhouderij wordt dat verbod nu drie jaar vervroegd. Schouten hoopt dat de wetswijziging die hiervoor nodig is nog dit jaar wordt aangenomen door zowel de Tweede als de Eerste Kamer.

Twee weken na publicatie van de nieuwe wet treedt het fokverbod dan in werking. Dat kan al eind dit jaar of anders begin volgend jaar zijn. Vorige week drongen de oppositiepartijen nog aan op een sneller verbod per 1 december. Maar de minister vindt dat onhaalbaar.

Uit de documenten die Schouten donderdagavond naar de Kamer heeft gestuurd, blijkt dat er begin april nog 110 actieve nertsenbedrijven waren die op 126 locaties nertsen hielden. Daarnaast stonden 20 bedrijven op 54 locaties leeg, vooral vanwege de lage pelsprijzen. Inmiddels zijn 69 met corona besmette bedrijven geruimd.

24 euro per pels

Bij de compensatieregeling wordt uitgegaan van een prijs van 51 euro voor fokteven en een pelsprijs van 24 euro – dat is hoger dan de marktprijs van vorig jaar, die onder de 20 euro lag. Een middelgroot actief bedrijf met 4.000 fokteven ontvangt volgens de berekeningen een bedrag van 650 duizend euro als compensatie voor het drie jaar vervroegd stoppen. Een geruimd bedrijf van dezelfde grootte krijgt een half miljoen.

Ook leegstaande (niet-geruimde) bedrijven kunnen compensatie aanvragen, mits zij ‘aannemelijk kunnen maken dat zij wel van plan waren om in de periode 2021-2023 opnieuw te gaan produceren’. In de voorbeeldberekening van het ministerie zou een leeg bedrijf met een vergunning voor 4.000 moederdieren een vergoeding van 481 duizend euro kunnen krijgen.

Volgens het ministerie kunnen de bedrijven dat bijvoorbeeld aantonen als ze de stallen en de hele inventaris van de nertsenfokkerij nog hebben. Ze moeten kunnen laten zien dat ze de productiecyclus elk moment weer kunnen opstarten.

Ondernemersrisico

Over de nadeelcompensatieregeling is niet onderhandeld met de nertsensector, onderstreept Schouten. De regeling is gebaseerd op twee adviesrapporten van Wageningen Economic Research en een gespecialiseerd schadetaxatiebedrijf. De vergoeding die nertsenhouders krijgen, dekt een groot deel van de schade, maar niet alles. Het ministerie heeft bepaald dat 15 procent onder het ‘normaal maatschappelijk risico’ valt ofwel ‘ondernemersrisico’.

Enkele maanden geleden maakte de minister nog gewag van een bedrag van maximaal 182 miljoen euro dat beschikbaar was voor de nertsensector. Maar daarin zit ook een al eerder gereserveerd bedrag van 32 miljoen euro voor sloop en ombouw van stallen. Die subsidieregeling zal worden aangepast; de minister hoopt daartoe later nog met nadere voorstellen te komen. Voor ‘uitvoeringskosten’ is maximaal 20 miljoen beschikbaar.

Lees ook:

Oppositiepartijen willen al per 1 december een verbod op de nertsenfokkerij. Waarom laat de minister het virus nog voortwoeden onder de nertsen?

Nieuwe vorm corona onder nertsen jaagt Denen de stuipen op het lijf. Moeten we ook in Nederland bang zijn?

Meer over