nieuwshulp bij zelfdoding moeder

Ook Hoge Raad veroordeelt man die moeder hielp bij levenseinde; half jaar voorwaardelijk

De veroordeling van Albert Heringa, de man die zijn 99-jarige moeder hielp een einde aan haar leven te maken, is definitief nu de Hoge Raad dinsdag uitspraak heeft gedaan. Heringa krijgt een half jaar voorwaardelijke gevangenisstraf.

Charlotte Huisman
Albert Heringa met een foto van zijn (stief)moeder. Beeld
Albert Heringa met een foto van zijn (stief)moeder.

Net als het hof eerder wijst de Hoge Raad op de wet die bepaalt dat euthanasie alleen door een arts mag worden uitgevoerd. Van een noodsituatie, zoals Heringa had betoogd, was volgens de hoogste rechters geen sprake. Zo is de man niet te rade gegaan bij andere artsen en heeft hij niet geprobeerd zijn moeder op andere gedachten te brengen.

De (stief)moeder van Heringa leed aan hartfalen, ernstige rugklachten en was nagenoeg blind. Ze wilde niet meer leven, maar kreeg geen medewerking van haar huisarts voor euthanasie. Heringa hielp haar in 2008 op haar uitdrukkelijke verzoek door een dodelijke hoeveelheid pillen door haar vla te mengen. Volgens het Openbaar Ministerie was dat strafbaar. Na een reeks rechtszaken komt het hoogste rechtscollege van het land tot dezelfde conclusie. Daarmee is de straf die het gerechtshof in Den Bosch Heringa vorig jaar oplegde wegens strafbare hulp bij zelfdoding onomkeerbaar.

Documentaire

De zaak loopt al sinds 2010. In juni 2008 heeft Heringa zijn (stief)moeder op haar verzoek medicijnen verstrekt die zij heeft ingenomen, waarna ze is overleden. Heringa heeft het hele proces op video opgenomen. De beeldopnamen zijn op 8 februari 2010 in de documentaire De laatste wens van Moek. Een zelf geregisseerde dood uitgezonden in het programma Netwerk.

Daarop is Heringa vervolgd wegens strafbare hulp bij zelfdoding. Heringa heeft zich in de strafzaak beroepen op noodtoestand, een vorm van overmacht, omdat de huisarts had geweigerd medewerking te verlenen aan euthanasie en hij zich moreel verplicht voelde zijn moeder te helpen bij het realiseren van de door haar gewenste dood.

Albert Heringa in januari vorig jaar voor het gerechtshof in Den Bosch. Beeld Arie Kievit
Albert Heringa in januari vorig jaar voor het gerechtshof in Den Bosch.Beeld Arie Kievit

De Hoge Raad sprak zich eerder ook al uit over deze zaak. In die uitspraak van 14 maart 2017 vernietigde de Hoge Raad het oordeel van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat de door Heringa geboden hulp niet strafbaar was. De zaak werd verwezen naar het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. Dit Hof oordeelde dat Heringa geen beroep kan doen op noodtoestand, zodat de door hem geboden hulp bij zelfdoding wel strafbaar is. Het Hof legde Heringa een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden op. Tegen deze veroordeling stelde Heringa beroep en cassatie in.

In 2013 legde de rechtbank in Zutphen Heringa geen straf op, maar verklaarde ze hem wel schuldig aan hulp bij zelfdoding. Vorig jaar ontsloeg het hof in Arnhem Heringa van rechtsvervolging. Het Openbaar Ministerie ging in cassatie, waarna de Hoge Raad bepaalde dat de zaak over moest.

Tegenwoordig is de euthanasiepraktijk anders dan in 2008. Een stapeling van ouderdomsklachten kan nu wel een geldige reden zijn om een euthanasieverzoek in te willigen.

‘De rechtspraak drijft mensen zo de hoek in van het ondergrondse’, reageert voorzitter Jos van Wijk van de coöperatie Laatste Wil. ‘Mensen die ervoor kiezen dat hun leven voltooid is, zullen hun dierbaren niet willen opzadelen met hun wens. Het zal meer mensen ertoe aanzetten het zelf te regelen.’

Daarbij vindt Van Wijk de uitspraak ook ‘sneu’ voor Heringa. ‘Het is al elf jaar geleden. En nu wordt hij zo op zijn nummer gezet.’

Meer over