Ook Haterts dorpskern werd slachtoffer van de vooruitgang

Het Nijmeegs Schependom kende tot medio vorige eeuw drie prachtige kerkdorpen: Hatert, Hees (zonder -sch) en Neerbosch. Dat het dorp Neerbosch in de jaren twintig werd doorsneden door het Maas-Waalkanaal en verdeeld in Neerbosch-West en Neerbosch-Oost, is nog te billijken....

Reinier Ligtenberg en Nijmegen

In de oorlog werd Nijmegen zwaar getroffen door bommen en artillerie. De naoorlogse wederopbouw kan gevoeglijk als planologische blunder worden beschouwd. Nijmegen is op veel plaatsen mooi van lelijkheid. Wie denkt dat nadien zulke fouten niet meer zouden worden gemaakt, vergist zich.

In Hatert, mijn geboortedorp, bevond zich tot aan 1967 de St. Antonius Abt-kerk. Aan een plein, uiteraard met café en dorpspomp. Ook hier sloeg het vooruitgangsdenken genadeloos toe: kerk, plein en café, die samen het hart van het dorp vormden, werden genadeloos weggevaagd voor een vierbaansweg, leidend naar de brug over het Maas-Waalkanaal en de nieuwe stadsuitbreiding Dukenburg. Zelfs nu, ruim 40 jaar later, wordt deze ingreep nog hogelijk betreurd.

Meer over