Ook D66 wenst aanvulling van regeerakkoord

D66-leider De Graaf vindt dat het kabinet medio volgend jaar het regeerakkoord moet herijken. Volgens De Graaf kunnen aanvullende afspraken nodig zijn als de economie blijft groeien....

De Graaf schrijft dit dinsdag in een artikel over de Nieuwe Economie in NRC Handelsblad. Vorige week deed ook PvdA-fractieleider Melkert het voorstel het regeerakkoord tussentijds aan te passen gezien de economische voorspoed. De suggestie voor een midterm-review komt van de Sociaal-Economische Raad. De Graaf noemt dit 'uitermate zinvol'.

De Graaf vraagt zich in zijn artikel af of er sprake is van een Nieuwe Economie, die niet langer wordt gekenmerkt door afwisselende golven van laag- en hoogconjunctuur.' Volgens de theorie van de Nieuwe Economie horen recessies tot het verleden.

Net als de Parij van de Arbeid kiest ook D66 voor extra investeringen in gezondheidszorg en onderwijs. D66 voegt er milieu aan toe. Van de regeringspartijen heeft alleen de VVD zich nog niet bekeerd tot tussentijdse aanvullingen.

De liberalen vinden het nog te vroeg. Zij denken dat pas in de volgende regeerperiode nieuwe plannen kunnen worden gemaakt. Het kabinet dient zich in de tussentijd te houden aan het regeerakkoord, vindt de VVD.

Meer over