Ook Britten worstelen met ontslagrecht

Moeten Britse bazen de mogelijkheid krijgen om werknemers zonder opgave van reden te ontslaan? Deze vraag stond afgelopen week centraal in een discussie over de versoepeling van het Britse ontslagrecht. Voorstanders beweren dat be-drijven hierdoor gemakkelijker mensen zullen aannemen. Volgens critici is daar geen bewijs voor en leidt dit 'Zwaard van Damocles' tot een ongezonde sfeer op de werkvloer.

VAN ONZE CORRESPONDENTPATRICK VAN IJZENDOORN

LONDEN - Aanleiding voor de discussie was een rapport van de voormalige Apax-topman Adrian Beecroft. Daarin staan enkele aanbevelingen om de Britse economie uit het slop te trekken, om te beginnen bij het helpen van ondernemers. De 64-jarige regeringsadviseur suggereerde minder regelgeving, flexibeler werktijden en een einde aan verplichte pensioenafdrachten. Het punt dat de meeste opschudding veroorzaakte was echter Beecrofts voorstel voor 'no fault dismissal'.

Volgens Beecroft zijn werkgevers eerder bereid personeel aan te trekken in de wetenschap dat er geen hindernissen bestaan om werknemers te ontslaan. Bovendien wil de private-equitytycoon een plafond op schadeclaims voor gegriefde ex-werknemers. Zelf moest Beecroft ooit anderhalve ton uitbetalen aan een ontslagen personeelsfunctionaris omdat hij in de advertentie voor diens opvolger had geschreven iemand te zoeken die 'goed met mensen' kan omgaan.

Nevenschade

De Conservatieven en het bedrijfsleven zien heil in deze versoepeling, maar de verantwoordelijke minister van Economische Zaken, de Liberaal-democraat Vince Cable, deed het voorstel meteen af als 'knettergek'.

Tegenstanders wijzen erop dat Britse werknemers reeds weinig rechtsbescherming genieten, zeker ten opzichte van hun collega's op het continent. De Duitsers zouden bewijzen dat het een sterke economie niet in de weg hoeft te staan. Beecroft, een donateur van de Conservatieve Partij, vindt dat Groot-Brittannië niet naar de rest van Europa moet kijken maar naar de opkomende BRIC-economieën (Brazilië, Rusland, India en China).

Zijn critici wijzen ook op mogelijke economische nevenschade. Immers, mensen die van de ene op de andere dag hun baan, en daarmee hun inkomen, kunnen verliezen, zullen minder consumeren.

De discussie over soepeler ontslagrecht speelt ook in Nederland. In de plannen van de Kunduz-coalitie wordt het ontslag vereenvoudigd en wordt de ontslagvergoeding sterk verlaagd. Volgens critici is dit plan uit het begrotingsakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie de verkeerde maatregel op het verkeerde moment. Vooral ouderen zouden makkelijker ontslagen worden, zonder dat het soepeler ontslagrecht nieuwe vaste banen oplevert.

undefined

Meer over