Ooievaar

De ingezonden brief van C. Betlem uit Breukelen (24 maart) is beter op zijn plaats in het Agrarisch Dagblad dan in de Volkskrant, want in eerstgenoemde krant worden wel vaker van die negentiende-eeuws aandoende kletspraatbrieven afgedrukt....

In Nederland worden nog steeds jaarlijks illegaal roofvogels vermoord door lieden met het gedachtegoed van C. Betlem. Dat grutto's weinig nageslacht hebben en dreigen uit te sterven heeft bovendien niets te maken met predatie maar alles met de huidige landbouwmethoden: bijvoorbeeld maaien in de broedtijd, grasland platwalsen (rollen) en mest uitrijden als de vogels nog op de eieren zitten. Verder verdwijnt er geschikt broedgebied door bebossing en verstedelijking.

In het rijtje boosdoeners die het op weidevogels hebben voorzien, kom ik nooit de ooievaar tegen. Als er vogelsoort is die korte metten maakt met hele weilanden vol weidevogels, is dat wel de ooievaar. Maar ja, ooievaars zien er zo onschuldig en aaibaar uit, dus die doen niet zo lelijk. Boeren, blijf met je fikken van de vogels af en doe niet zo sentimenteel over natuurlijke predatie.

Meer over