Onzekerheid pensionado's

Nederlandse 'pensionado's' in Spanje blijven nog even in onzekerheid over de hoogte van hun ziektekostenpremies in 2006...

President Hofhuis van de rechtbank in Den Haag zag gisteren geen kans uitspraak te doen in het kortgeding waarin de gepensioneerden hun verzekeraars Achmea en Delta Lloyd wilden dwingen de oude, lagere premie te handhaven.

Door het nieuwe zorgstelsel moeten de pensionado's dubbel gaan betalen. Voor de hulp die ze in Spanje sinds jaar en dag krijgen, maar vanaf 2006 zijn ze ook verplicht een premie volgens de Nederlandse spelregels te betalen. De rechter wil echter eerst aanvullende gegevens van de verzekeraars.

Meer over