ONVZ wil arts niet voorschrijven

Verzekeraars kunnen niet bepalen hoe goed een specialist is. Daarom moet een patiënt zelf bepalen wie hem behandelt, vindt zorgverzekeraar ONVZ.

HOUTEN - Zorgverzekeraars hebben onvoldoende grip op de kwaliteit van zorg. ONVZ wil daarom niet dat verzekeraars voor de patiënt bepalen naar welke specialist hij moet. Het kabinet wil dat wel.

Het kabinet wil zorgverzekeraars meer inkoopmacht geven door de restitutiepolis af te schaffen, stelt zorgverzekeraar ONVZ. Bestuursvoorzitter Erno Kleijnenberg: 'Kostenbesparing is nodig, maar niet over de ruggen van patiënten. Zij verliezen dan immers het recht zelf hun arts te kiezen.'

Volgens Kleijnenberg is er te weinig zicht op de kwaliteit van zorg om voor de patiënt de beste zorgverleners te kunnen selecteren. 'Een arts weet precies naar welke specialist hij een ziek familielid moet sturen. Wij hebben die informatie niet, tot onze grote ergernis. We zien soms dat zorgverleners niet transparant zijn over wat ze doen.'

Zowel in de zorg als in de Tweede Kamer bestaat veel weerstand tegen het voornemen van het kabinet om de restitutiepolis te schrappen in de basisverzekering. Dit zou de vrije artsenkeuze beperken. Bij een naturapolis bepaalt de verzekeraar bij welke arts of zorgverlener een patiënt terechtkan, bij de duurdere restitutiepolis is de patiënt vrij zijn eigen zorgverlener te kiezen. Verzekeraars zijn verplicht deze zorg te vergoeden, ook als deze onnodig duur is. Door de restitutiepolis af te schaffen wil het kabinet zorgverzekeraars een instrument in handen geven om de kosten van de zorg in de hand te houden.

Tot nog toe bestond er feitelijk weinig verschil tussen beide verzekeringspolissen omdat verzekeraars in de naturapolis nog steeds 70 tot 80 procent van de kosten van niet-gecontracteerde zorg moeten vergoeden. Nu verzekeraars steeds selectiever zorg inkopen, wil het kabinet deze verplichting afschaffen via een wijziging van artikel 13 in de zorgverzekeringswet. De behandeling van het wetsvoorstel is al enkele malen uitgesteld. De minister heeft toegezegd de Kamer nog voor het zomerreces te informeren.

Verzekeraars zijn voorstander van wijziging van artikel 13, maar vinden afschaffen van de restitutiepolis een stap te ver. Niet alleen ONVZ, die slechts restitutiepolissen aanbiedt, maar ook bijvoorbeeld Menzis vindt dat patiënten de keuze moeten houden zelf hun arts te kiezen. Ook de meeste zorgaanbieders zijn tegen omdat zij vrezen dat zorgverzekeraars te veel macht krijgen als zij via contracten hoge eisen kunnen stellen aan de prijs en inhoud van zorg.

Volgens Kleijnenberg drukt het kabinet op de verkeerde knop met het afschaffen van de restitutiepolis. 'Het probleem in de zorg is gebrek aan transparantie. Als iemand een snurkpoli bezoekt, krijgen wij de rekening voor een consult longpolikliniek. Wij hebben onvoldoende zicht op de patiëntenstromen in het ziekenhuis. Nu bestaat het risico dat juist innovatieve nieuwe aanbieders uit de markt worden gedrukt omdat de meeste grote zorgverzekeraars liever contracten afsluiten met grote gevestigde zorgaanbieders.'

Volgens zorgverzekeraar CZ echter is de vrees voor de beperking van keuzevrijheid 'kul'. 'Er zijn echt genoeg zorgaanbieders gecontracteerd', aldus een woordvoerster, 'juist ook kleine innovatieve'. Ook vindt CZ dat er inmiddels voldoende zicht is op de kwaliteit van zorg om namens verzekerden de beste aanbieders te selecteren. CZ besloot als eerste verzekeraar alleen nog de behandeling van borstkanker in een aantal geselecteerde ziekenhuizen te vergoeden.

'Wij hebben als zorgverzekeraar de taak om de zorgkosten in de hand houden. Als elke idioot een verslavingskliniek kan beginnen en wij de behandeling moeten vergoeden, is dat geen doen', legt de CZ-woordvoerster uit. CZ is eerder dit jaar door de rechter in het ongelijk gesteld toen hij vooruitlopend op de wetswijziging behandeling in een bepaalde ggz-kliniek nog maar voor 50 procent wilde vergoeden. CZ is in hoger beroep gegaan omdat zij nu 75 procent moet vergoeden, meer dan concurrerende verzekeraars. De uitspraak in de zaak, die de sector met argusogen volgt, wordt verwacht op 9 juli.

Zorgverzekeraar CZ vindt dat zij prima weet wie goede zorg biedt.

undefined

Meer over