Onvoldoende

Mevrouw van Bremer, lerares aardrijkskunde verdient een dikke onvoldoende voor haar onzorgvuldige reactie op mijn artikel over Europa in ons onderwijs (Forum, 7 juni)....

Ook heb ik nergens bepleit dat er 'vanuit Brussel' centrale voorschriften moeten komen. De EU heeft deze bevoegdheid helemaal niet en dat bepleit ook niemand. Het is een teken aan de wand dat zelfs een lerares dat niet weet. Dat Europa voldoende aan bod zou komen in het voortgezet onderwijs, kan mevrouw Bremer echt niet volhouden. Inmiddels blijkt ook de Onderwijsraad mijn grote zorgen hierover te delen. De raad noemt 'de oriatie van het Nederlands onderwijs op Europa te beperkt'. Ook wijst het adviescollege van de regering op de ongelijkmatige aandacht voor Europa. Sommige scholen 'doen' er veel aan, anderen niet.

Een oplossing is Europa opnemen in de eindtermen. Deze geven op tal van onderwerpen tot in detail aan wat leerlingen moeten weten. Als het om Europa gaat heet dat ineens 'regelzucht'. Ik noem het een voorwaarde voor democratisch burgerschap.

Meer over