Onverwijderbaar

In Drente kamperen sinds vorige week 17 'technisch onverwijderbare asielzoekers'. Volgens de Raad van Kerken en de hulporganisatie Inlia heeft Justitie ze op straat achtergelaten....

FENG WANG, XIANG CHENG en SOFIA

Dossier 9403.03.0400

Chinees echtpaar met dochter (2 jaar). Werkt niet mee aan verwijdering naar China, vult ook geen formulieren in. 'Dan moet ik maar naar de gevangenis, dat is nog altijd beter dan naar China te worden teruggestuurd', zegt Wang tegen de IND. Asielaanvraag geweigerd. Als illegaal werd Wang in 1994 aangetroffen in de keuken van restaurant De Blauwe Lotus in Zwolle. Door tegenwerking gezin is de Chinese ambassade niet geïnteresseerd in terugkeer. Verstrekt geen laisser-passer.

ALLASANE TOURÉ

Dossier 9403.28.0006

Uit Tsjaad, 31 jaar. Heeft ook in Mali gewoond en heeft daarom wellicht een dubbele nationaliteit. Na afwijzing van zijn asielverzoek twee maal gepresenteerd aan de ambassade van Mali en één keer aan die van Tsjaad. Beide landen voelen zich niet verantwoordelijk voor de terugkeer van Touré. Weigeren daarom een laisser-passer te verstrekken. Touré werd op 20 september de toegang tot het verwijdercentrum ontzegd.

REYAD NURI

Dossier 9505.09.8048

Statenloze Palestijn, 27 jaar, in Libanon geboren. Kwam in 1995 naar Nederland. Kan door tegenwerking van de Libanese ambassade niet naar dat land worden uitgezet. Nuri meldde zich in augustus bij kerkelijke hulpverleners nadat de opvang in het verwijdercentrum Ter Apel was geweigerd.

MANZAR HASHIM

Dossier 9505.26.4005

Statenloze Bihari-vluchteling, 32 jaar. Wordt niet toegelaten in Bangladesh en kan evenmin naar Pakistan. Voorgeleid aan ambassade van Bangladesh, die weigerde een laisser-passer te verstrekken. Uit asielzoekerscentrum gezet omdat hij zich volgens de Immigratiedienst IND 'aan het toezicht heeft onttrokken'. Hashim werd in juni in Groningen na een verkeersovertreding door de politie opgepakt en vastgezet in het huis van bewaring. De rechter haalt hem daar weer uit: Hashim kan volgens dit vonnis niet worden uitgezet; mag niet worden gedetineerd en is altijd bereikbaar geweest voor de politie. Ook daarna weigert Justitie hem toe te laten tot de opvang. Evenmin worden pogingen ondernomen Hashim uit te zetten naar Bangladesh of Pakistan.

XIANG ZHAO

Dossier 9402.22.40323

Alleenstaande Chinees, 35 jaar. Vroeg in 1994 asiel aan en meldde zich in oktober 1996 in Ter Apel nadat aanvraag was afgewezen. Gesprekken over Xiang's identiteit. 'Ik heb alles verstrekt en niets achtergehouden', zegt hij. Zijn gegevens worden doorgegeven aan de Chinese ambassade, die ze bevestigt noch ontkent. Conclusie IND: 'De ambassade heeft U na verificatie van de verstrekte gegevens niet kunnen traceren. Deze non-coöperatieve opstelling uwerzijds heeft er toe geleid dat de autoriteiten niet bereid zijn u een laisser-passer te verstrekken'. Uit opvang gezet.

BING GUO, YUE LI, CHA CHA en MAIKEL

Dossier 9409.28.0127

Chinees echtpaar. Komt in september 1994 in Nederland, waar de twee kinderen (1,5 en bijna drie jaar) worden geboren. Asielverzoek afgewezen. Lange discussies met IND over juiste spelling van Guo's achternaam en correcte vertaling van zijn geboortedatum. Juni wordt veranderd in juli. Ping wordt Bing. De Chinese ambassade zegt de gegevens niet te kunnen verifiëren. Conclusie Justitie: de familie werkt niet mee. Uit de opvang gezet.

JAO SALOMO

Dossier 9410.18.0075

Angolees, 26 jaar. Justitie heeft zijn asielaanvraag afgewezen, vermoedt dat Salomo niet uit Angola komt. In 1996 wordt hij drie keer voorgeleid aan de Angolese ambassade, die hem niet zegt te kennen en laisser-passer onthoudt. Zegt in juni te willen terugkeren en te willen meewerken aan een identiteitsonderzoek. Tijdens het gesprek met de Angolese consul spreekt Salomo Frans, in plaats van Portugees. Bericht van IND: 'Uw vertrekprocedure wordt beëidigd.'

DA YIN en ZHEN ZHAO en HONG (LISA)

Dossier 9408.11.0285

Bejaard Chinees echtpaar met kleinkind Lisa van 8 jaar. In Nederland asiel gevraagd na problemen met de Chinese politie. In oktober 1996 wordt voor hen een laisser-passer aangevraagd bij de Chinese ambassade, maar die wordt niet verstrekt. Chinese ambassade 'kent hen niet', rapporteren IND-medewerkers die een valse naam vermoeden. In augustus dit jaar in Zwolle door de politie op straat gezet zonder kleding, bagage of medicijnen.

MOHAMMED NAHI

Dossier 9406.16.0451

Irakees/Libanees/statenloos, 27 jaar. In Libanon geboren, Irakese vader. Na afwijzing van asielverzoek wendt hij zich in 1996 tot de Libanese ambassade, die hem weigert reispapieren te verstrekken. Nahi zou Irakees zijn. Naar Irak worden volgens Justitie geen vluchtelingen uitgezet. Volgens de IND is Nahi toch Libanees. Conclusie IND uit juni: 'U heeft geen medewerking verleend aan het verkrijgen van reisdocumenten'. Wordt op straat gezet.

Meer over