Ontslagen burgemeester Van Poppel zoekt eerherstel 'Half Bergeijk wist van de grondaankoop'

In Den Haag begrijpen ze weinig van de informele bestuurscultuur die begin jaren negentig in de Brabantse Kempen heerste. Deden ze dat wel, dan was Bergeijks burgemeester A....

Van onze verslaggever

BERGEIJK

'Dit gebeurde allemaal vóór Ien Dales' beroemde rede over bestuurlijke integriteit in 1992', zegt een vriend van de oud-burgervader. Zeker, daarna zijn ook in de Kempen de zaken anders aangepakt. Maar daarvoor? 'Ach meneer, toen lag het hier toch heel anders. Dan regelde je je zaken in de kroeg, jazeker. In het belang van de mensen zelf. Het is maar wat makkelijk om daarover nu een paar steile Haagse ambtenaren te laten oordelen met de wetenschap van nu.'

Van Poppel, die negen jaar burgemeester van Bergeijk was, werd ontslagen, omdat hij 'persoonlijke en gemeentelijke belangen' niet goed gescheiden had gehouden. Hij krijgt wel wachtgeld, omdat volgens Binnenlandse Zaken niet is bewezen dat hij willens en wetens de wet heeft overtreden. In het schemergebied van interpretaties dat daardoor is ontstaan vecht de burgemeester voor zijn eerherstel. Hij heeft nog drie rechtszaken lopen.

Er was helemaal niets aan de hand, zegt Van Poppel in de 248 pagina's van zijn boek. Hij werd door Het Eindhovens Dagblad aan de schandpaal genageld, omdat hij van een bevriende grootgrondbezitter een gift van enkele honderden vierkante meters grond zou hebben aangenomen bij zijn nieuw te bouwen woning, waarvoor hij grond had gekocht. Volgens de oud-burgemeester is het allemaal te wijten aan een kadastrale vergissing, die hij niet had bemerkt.

Dat had eenvoudig kunnen worden opgelost, als de publiciteit en de gemeenteraad niet over hem heen waren gevallen. Van Poppel raakte daardoor in wat hij een Kafkaïaanse maalstroom van gebeurtenissen noemde. Er kwamen meer geruchten over zijn eigengereide functioneren boven. Een onafhankelijk onderzoeker schreef een, volgens Van Poppel, waardeloos, maar in ieder geval vernietigend rapport over het op zijn minst 'onhandige optreden' van de burgemeester. Op basis daarvan zegde de gemeenteraad het vertrouwen in hem op. En tot overmaat van ramp spanden ook de Brabantse commissaris van de koningin, de minister van Binnenlandse zaken en het Openbaar Ministerie nog eens samen om zich van de lastige Bergeijkenaar te ontdoen.

'Hij was een protegé van Van Agt', zegt een vriend. 'Toen die hier nog commissaris was woei er een andere wind. Dan was Ad nooit gesneuveld.'

Gisteren verdedigde de getergde burgemeester zijn handelen nog eens. Zijn uitleg over de kadastrale vergissing lijkt op zijn minst plausibel. Maar hoe zit het dan met de andere ontslagreden? Van Poppel had de gemeenteraad niet officieel gemeld dat hij grond kocht van iemand met wie de gemeente ook over een bestemmingsplan onderhandelde?

Van Poppel: 'Op zichzelf klopt dat. Maar zo was de Kempische bestuurscultuur niet. Ik wist dat er problemen zouden komen als ik dat officieel zou melden. Informeel heb ik het wel gemeld. Ik heb er nooit geheimzinnig over gedaan. Half Bergeijk wist ervan. In de kroeg sprak men erover.'

Meer over