NieuwsSaadia Ait-Taleb

Ontslagen ambtenaar krijgt schadevergoeding van gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam trekt het gedwongen ontslag in van voormalig antiradicaliseringsambtenaar Saadia Ait-Taleb en betaalt haar een schadevergoeding voor het leed dat haar is aangedaan. Zij krijgt daarnaast hulp bij het vinden van een nieuwe baan.

Saadia Ait-Taleb en haar advocaat Richard Korver in juni vorig jaar onderweg naar de rechtbank in Amsterdam. Beeld ANP
Saadia Ait-Taleb en haar advocaat Richard Korver in juni vorig jaar onderweg naar de rechtbank in Amsterdam.Beeld ANP

Dat is de uitkomst van een slepende ontslagprocedure waarin een vermeende heimelijke liefdesaffaire centraal stond.

Voormalig burgemeester Eberhard van der Laan gaf de 37-jarige ambtenaar drie jaar geleden strafontslag, wegens belangenverstrengeling. De gemeente vroeg het Openbaar Ministerie (OM) bovendien onderzoek te doen naar fraude. Als programma-manager van het Team Radicalisering & Polarisatie zou Ait-Taleb hebben betaald voor werk dat nooit is geleverd. Later bleek het om een geheime campagne te gaan, goedgekeurd door Van der Laan, om geradicaliseerde jongeren via online video’s op andere gedachten te brengen. Een rechter sprak Ait-Taleb afgelopen zomer vrij en zuiverde haar van iedere blaam.

Het strafontslag van de ambtenaar werd wel goedgekeurd door een bestuursrechter. Ait-Taleb zou de schijn van belangenverstrengeling hebben gewekt, door met een privérelatie ook een zakelijke relatie te onderhouden. De ambtenaar ontkende een liefdesrelatie te hebben gehad met de maker van de video’s, maar erkende wel dat zij meer reflectiemomenten had moeten inbouwen. Zij ging tegen de uitspraak in beroep. De huidige burgemeester, Femke Halsema, heeft deze zaak nu geschikt. De gemeente wil niets zeggen over de hoogte van de vergoeding.

Reputatie

Advocaat Richard Korver, die Ait-Taleb heeft bijgestaan, zwijgt ook over het bedrag. ‘Het is fijn dat de gemeente nu ook vindt dat straf niet op zijn plaats is. Maar dit heeft wel drie jaar geduurd, waarbij mijn cliënt voor van alles en nog wat is uitgemaakt.’ Ait-Taleb verloor volgens hem haar baan, haar reputatie en haar veiligheid. Dat de gemeente gaat helpen haar leven weer op de rails te zetten, vindt hij terecht. ‘U mag best weten, daar is zij psychisch nog niet toe in staat. Zij moet bijkomen van een jarenlang gevecht. Ik ken geen enkele andere zaak waarbij een ambtenaar zó voor de bus is gegooid door de overheid.’

Lees verder

Saadia Ait-Taleb: ‘Van moslims wordt altijd verlangd dat ze verantwoordelijkheid nemen. Dat deed ik’
Als kind al wilde Saadia Ait-Taleb (37) mensen helpen die het verkeerde pad op dreigden te gaan. Tot haar ontzetting werd ze bij de gemeente Amsterdam zelf verdachte. Nu is haar naam gezuiverd, maar de schade is groot.

Amsterdam wil schikken in slepende affaire met onterecht ontslagen ambtenaar
Om de affaire met antiradicaliseringsambtenaar Saadia Ait-Taleb eindelijk af te kunnen sluiten, is de gemeente Amsterdam bereid om een minnelijke regeling te treffen. Dat vertelde burgemeester Femke Halsema donderdag in een debat over de kwestie in de Amsterdamse gemeenteraad.

Voormalige topambtenaar Amsterdam, Saadia Ait-Taleb, vrijgesproken van fraude
Saadia Ait-Taleb, voorheen lid van het antiradicaliseringsteam van de gemeente Amsterdam, is vrijgesproken van valsheid in geschrifte. Bijna drie jaar lang speelde de affaire, die ervoor zorgde dat haar naam publiekelijk werd besmeurd.

Meer over