Ontslag homo's uit Britse leger veroordeeld

Het verbod op homoseksualiteit in de Britse strijdkrachten heeft vermoedelijk zijn langste tijd gehad. Het Europese Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg bepaalde maandag dat het ontslag van vier militairen, wegens hun seksuele geaardheid, een overtreding is geweest van het in de Europese Conventie voor de Mensenrechten vastgelegde recht op...

Het Hof drong er bij Groot-Brittannië op aan zijn wetgeving te veranderen. Minister van Defensie Robertson, de aanstaande topman van de NAVO, wilde maandag niet zeggen of, en zo ja wanneer, zijn land de wetgeving betreffende homo's in het leger zal aanpassen.

Volgens hem moeten eerst de 'details van deze gecompliceerde uitspraak' worden bestudeerd. De eerstvolgende herziening van de wet op de strijdkrachten, staat officieel pas voor 2001 op de agenda.

In Groot-Brittannië geldt nog steeds een wet uit 1994, waarin staat dat 'homoseksualiteit, hetzij mannelijke of vrouwelijke, wordt beschouwd als onverenigbaar met dienst in de strijdkrachten'. Volgens het ministerie van Defensie zou de aanwezigheid van homo's 'een substantieel en negatief effect hebben op het moreel en de gevechtskracht.'

De rechters in Straatsburg geloofden er niets van, evenmin als van het defensie-argument dat uit een onderzoek uit 1996 was gebleken dat een meerderheid van het defensiepersoneel voor handhaving van het verbod is.

'De uitkomst van dat onderzoek is uitsluitend gebaseerd op de negatieve houding van heteroseksueel personeel', schreven de rechters.

Duncan Lustig-Prean, een van de vier betrokkenen, toonde zich maandag tevreden met de uitspraak. Toenmalig luitenant Lustig-Prean werd in 1994 na elf jaar dienst ontslagen door de marine, nadat hij bij een meerdere had gemeld dat hij werd gechanteerd met zijn homoseksuele geaardheid.

'Ik weet zeker dat de regering, ook al met het oog op haar ethisch buitenlands beleid, niet wil doorgaan met het overtreden van mensenrechten in eigen land', zei Lustig-Prean, 'en dat ze daarom onmiddellijk alle lopende ontslagzaken zal stopzetten en een fatsoenlijke gedragscode zal intro duceren.' Volgens Robertson zullen inderdaad alle lopende zaken worden opgeschort.

Jaarlijks worden ongeveer zestig militairen ontslagen wegens homoseksualiteit.

De uitspraak van het Hof werd met gemengde gevoelens ontvangen . Het liberaal-democratische parlementslid Campbell zei dat de discriminerende wetgeving snel moet worden veranderd. Maar zijn Conservatieve collega Ottaway vroeg zich af of Groot-Brittannië wellicht in aanmerking zou kunnen komen voor een opt-out-regeling.

De oude ijzervreter generaal Sir Anthony Farrar-Hockley, voormalig geallieerd opperbevelhebber, noemde de uitspraak 'belachelijk'. Volgens hem moet het Hof zich niet met het Britse leger bemoeien. Farrar-Hockley zei tevens grote problemen te voorzien, met name in oorlogssituaties waarin soldaten 'hutje-mutje moeten leven'.

Jeanette Smith, een van de vier eisers en een voormalige verpleegster van de Royal Air Force: 'Ze waren niet blij toen er vrouwen in het leger kwamen, ook niet toen etnische minderheden zich meldden en verschillende religieuze groeperingen. Maar uiteindelijk werden die geaccepteerd. Ik zie niet in waarom dat niet ook voor ons zal opgaan.'

De uitspraak van het Hof en de Britse reactie daarop worden extra interessant, als premier Blair binnenkort een opvolger voor Robertson als minister van Defensie moet aanwijzen. Een van de serieuze gegadigden voor die functie is de homoseksueel Peter Mandelson.

Meer over