Nieuws

Onrust op Binnenhof over stijgende coronacijfers neemt toe

De zorgwekkend snelle stijging van het aantal coronabesmettingen heeft de onrust op het Binnenhof aangewakkerd. Demissionair minister Hugo de Jonge vraagt het OMT om een spoedadvies. Een deel van de Tweede Kamer wil dat het kabinet ingrijpt. ‘Er is te snel, te veel en te overhaast versoepeld’, vreest Attje Kuiken (PvdA).

Met de CoronaCheck-app (en een geldige QR-code) naar binnen op een festival in Venlo.  Beeld Arie Kievit
Met de CoronaCheck-app (en een geldige QR-code) naar binnen op een festival in Venlo.Beeld Arie Kievit

Met bijna 3.700 nieuwe positieve coronatests meldde het RIVM woensdag het hoogste aantal besmettingen per dag sinds 28 mei. Ten opzichte van een week geleden gaat het zelfs om een verzesvoudiging. Ter herinnering: op 29 juni stopte de teller nog bij 535.

Het demissionaire kabinet hield er bij het aankondigen van de versoepelingen ruim twee weken geleden rekening mee dat het aantal positieve coronatesten weer zou stijgen. Toch gingen de geplande versoepelingen door. Op 1,5 meter afstand kan bijna alles weer. Met coronatoegangsbewijzen en Testen voor Toegang zou de afstandsregel veilig kunnen worden losgelaten in clubs, kroegen en festivals.

Maar sinds begin deze week neemt het aantal positieve tests snel toe. VVD-Kamerlid Aukje de Vries: ‘Het lijkt erop dat de minister de wedloop tussen de snelheid van het vaccineren en de snelheid van de verspreiding van het virus aan het verliezen is.’

Een deel is te verklaren doordat er meer getest wordt: met Testen voor Toegang en door reizigers naar het buitenland. Maar ook het aandeel positief geteste personen bij de GGD stijgt (van 3,1 naar 5,6 procent), wat erop duidt dat het virus weer bezig is aan een opmars.

Twee weken

Met name in het uitgaansleven gaat het mis. De controle aan de poort laat te wensen over. Het Testen voor Toegang, dat het mogelijk moet maken weer veilig te beginnen met evenementen, dus zonder dat het superspreading events worden, vertoont gebreken. Jongeren konden direct na een prik met Janssen de dansvloer op, terwijl het ongeveer twee weken duurt voordat immuniteit is opgebouwd. En in een discotheek in Enschede raakten onlangs 200 bezoekers besmet.

Tot woensdag zag het kabinet geen reden tot zorg, al maande het horecabazen zich aan de regels te houden en burgemeesters om handhavend op te treden. Omdat met name jongeren van 18 tot 25 jaar besmet raken, komen de doelen van het kabinet – kwetsbaren beschermen en overbelasting van de zorg tegengaan – niet in gevaar. Gezien de snelle stijging van de besmettingen wil De Jonge nu van het OMT weten of dit laatste nog het geval is.

Dat advies zal wat de Kamer betreft geen dag te vroeg komen. Jan Paternotte (D66) wees er woensdagavond in debat met de minister op dat veertigers, vijftigers en sommige zestigers nog niet volledig gevaccineerd zijn. Met de besmettelijkere deltavariant is het voor deze groepen van groot belang dat het kabinet op tijd ingrijpt. SP-Kamerlid Maarten Hijink herinnerde eraan dat ook jongeren die besmet raken de kans lopen daaraan langdurige gezondheidsklachten over te houden. ‘We moeten voorkomen dat er een generatie opgroeit met long-covid-klachten.’

Nederland brandhaard

Een groot deel van de Kamer vreest ook dat Nederland op korte termijn rood kleurt op de Europese coronakaart. Dat zou betekenen dat andere landen Nederland als brandhaard beschouwen en een quarantaineplicht invoeren voor vakantiegangers of grenswerkers.

De Jonge verwacht het spoedadvies van het OMT en eventuele maatregelen vrijdag met de Kamer te delen. Op de vraag welke maatregelen overwogen worden wilde hij niet vooruitlopen, maar het ligt in de lijn der verwachting dat het gaat om maatregelen voor het nachtleven

Dan komt een politieke vraag aan de orde die De Jonge omschrijft als ‘een dilemma’: als blijkt dat de stijging van de besmettingen de kwetsbaren niet in gevaar brengt en de zorg niet overbelast, maar er wel toe leidt dat Nederlanders niet welkom zijn in andere landen en jongeren langdurige gezondheidsschade oplopen, moeten er dan ‘lockdownachtige maatregelen’ genomen worden? ‘In dat evenwicht moeten we een besluit nemen.’

Meer over