NIEUWSLESBOEKEN

Onnodige kosten voor ongebruikte studieboeken mogen in het nieuwe mbo-jaar niet meer voorkomen

De JOB-monitor is een tweejaarlijks tevredenheidsonderzoek onder mbo-studenten. Met leermiddelen en stages gaat nog veel mis.

Bij Van Dijk Educatie worden door vakantiekrachten boekenpakketten samengesteld voor het komende schooljaar.
 Beeld ANP
Bij Van Dijk Educatie worden door vakantiekrachten boekenpakketten samengesteld voor het komende schooljaar.Beeld ANP

Studenten in het mbo worden nog altijd op kosten gejaagd door de verplichte aanschaf van boeken en lesmaterialen die zij tijdens hun opleiding niet gebruiken. In het domein Zorg en Welzijn, dat een kwart van de in totaal 500 duizend mbo-studenten telt, zegt 50 procent niet alle boeken te gebruiken.

Dat blijkt uit de tweejaarlijkse monitor van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), die donderdag met een kleine presentatie in Perscentrum Nieuwspoort is verschenen. Voor de elfde editie van de JOB-monitor vulden ruim 260 duizend mbo-studenten een vragenlijst in, waardoor een representatief beeld ontstaat van wat er in het mbo leeft. JOB-secretaris Jordi van de Visch noemt het ‘een tevredenheidsonderzoek’.

In het gehele mbo gebruikt 41 procent van de studenten niet alle boeken die via de boekenlijst worden opgegeven. De onvrede hierover bestaat al langer, reden dat VVD en SP vorig jaar april een motie indienden die scholen verplicht niet-gebruikte boeken terug te kopen. Die werd door de Tweede Kamer aangenomen. ‘Wij waren er klaar mee’, zegt VVD-Kamerlid Bart Smals.

Standaardlijsten

‘Het probleem is dat scholen standaardlijsten doorschuiven naar leerlingen’, zegt JOB-voorzitter Jurgen van der Hel. ‘Maar docenten zeggen: we doen het via het digibord, laat het boek maar thuis.’ Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) heeft inmiddels de wet aangepast. ‘Als dit hardnekkige probleem blijft, zullen we die stok achter de deur gebruiken.’

Frank van Hout, waarnemend voorzitter van de mbo-raad: ‘We moeten ons afvragen of een boekenlijst nog wel van deze tijd is. Je kunt ook een boek pas bestellen op het moment dat je het gaat gebruiken.’ Van Engelshoven beaamt dit. ‘Het idee dat je half augustus boeken voor een heel jaar koopt, is misschien achterhaald.’

Stagediscriminatie

Ruim 70 procent van de mbo-studenten is positief over hun stage. Maar in de beroepsopleidende leerweg (bol), waar school wordt gecombineerd met vaak meerdere stages, zegt 22 procent moeite te hebben gehad een stageplek te vinden. Hierbij speelt stagediscriminatie soms een rol.

Van Engelshoven: ‘We moeten erkennen dat er op de stagemarkt wordt gediscrimineerd. Pas als we het erkennen, kunnen we aan een oplossing werken. En eigenlijk zou een erkend leerbedrijf dat discrimineert met stages, zijn erkenning moeten verliezen.’

Persoonlijke verdieping

Sinds 2016 zijn ‘keuzedelen’ een verplicht onderdeel van elke mbo-opleiding. Ze zijn het best te omschrijven als een bijvak, waarmee een student persoonlijke verdieping in zijn opleiding aanbrengt. Ze tellen nog niet mee bij de slaag/zak-regeling.

Uit de monitor blijkt dat studenten in de praktijk vaak weinig te kiezen hebben. Om organisatorische redenen bieden veel scholen slechts één ‘keuze’ aan. Een kwart van de mbo-studenten is dan ook ronduit negatief over de keuzedelen. Van Engelshoven geeft toe dat hier ‘ruimte voor verbetering’ is.

De vragen voor de JOB-monitor zijn voor de corona-uitbraak gesteld. De mbo-instellingen mogen op 15 juni beperkt weer open.

LEES OOK:

In deze reportage leest u hoe het mbo zich aanpaste tijdens de coronacrisis.

De stagevergoedingen in het mbo lopen flink uiteen. Bij het Rijk wordt sinds kort hetzelfde betaald als aan hbo- en universitaire studenten, leest u in dit bericht.

Meer over