Ongelijk

MIJN LEVENSGEZEL zwaaide onlangs af uit het onderwijs. Net op tijd over de finish, want sindsdien stapelt de ellende zich op....

Dat de schoolvakanties heilig zijn blijkt ook uit een lange reeks uitspraken waarbij de samenloop van vakantie en zwangerschapsverlof aan de orde was. Gezien de frequentie van vakanties en de duur van het zwangerschapsverlof valt dat verlof bijna altijd deels samen met een schoolvakantie.

'Discriminatie' roepen de vrouwelijke onderwijsgevenden, want alleen vrouwen krijgen baby's en dus zijn zij het alleen die een deel van hun vakantie 'zwangeren' in plaats van vakantievieren. De vrouwen vorderen vervolgens die misgelopen vakantiedagen buiten de schoolvakanties om.

Rechters raakten van deze kwestie in de war en bleken hopeloos verdeeld. De ene rechter zag in het samenvallen van zwangerschapsverlof en vakantie inderdaad een verboden onderscheid tussen mannen en vrouwen en vond dat de vrouw alsnog haar verzwangerde vakantiedagen moest kunnen opnemen. Andere rechters vonden de regel dat onderwijsgevenden alleen vakantie hebben gedurende vastgestelde vakantieperiodes een sekseneutrale regel. Weer anderen deden er maar helemaal het zwijgen toe.

En dan is er nog de complicatie dat de ene docente de andere niet is. De een, werkzaam op een rijks- of gemeenteschool is ambtenaar en de ander, werkzaam in het bijzonder onderwijs is gewoon werknemer. Op de werknemersjuf is het Burgerlijk Wetboek van toepassing en op de ambtenaar niet. Over conflicten oordeelt bij de ambtenaar de bestuursrechter en bij de gewone werknemer de civiele rechter. De procedures zijn verschillend.

Omdat nu eenmaal beide soorten juf zwanger worden, moesten zowel de bestuursrechter als de civiele rechter oordelen over het samenvallen van zwangerschapsverlof met vakantie. De stand van zaken op dit moment is dat de ambtelijke juf tot in hoogste instantie ongelijk heeft gekregen. Voor haar geen extra dagen vakantie als er sprake is van samenloop. Voor de docente in het bijzonder onderwijs is deze duidelijkheid er nog steeds niet. De Hoge Raad moest onlangs het verlossende woord spreken, maar verwees de kwestie terug naar het Hof.

Misschien is deze rare arbeidsrechtelijke tweedeling tussen de ambtenaar en de gewone werknemer wel een storender 'ongelijke behandeling' dan die tussen mannen en vrouwen.

Meer over