'Ongediplomeerde docenten moeten tekort aanvullen'

Ongediplomeerde leerkrachten moeten worden ingezet om het schrijnend tekort aan invalkrachten op basisscholen te lenigen. De Algemene Onderwijs Bond (AOb) ziet geen andere oplossing voor de huidige 'noodsituatie'....

Directeuren van basisscholen bewegen bij ziekte of adv-dagen van docenten hemel en aarde om een vervanger te vinden. Vooral in West-Nederland wordt de situatie dramatisch genoemd. Vorig jaar stuurde 3 procent van de basisscholen kinderen naar huis. Om de grote tekorten op te vullen, zijn in de toekomst volgens de AOb-voorzitter zo'n 27 duizend docenten nodig.

Tichelaar: 'Als de politiek niet met dit voorstel akkoord gaat, kan het naar huis sturen van kinderen niet langer worden gezien als de verantwoordelijkheid van basisschooldirecteuren. Zij kunnen geen kant meer op.' Op veel basisscholen worden parttimers ingezet, staan directeuren zelf voor de klas en kunnen adv-dagen niet meer worden opgenomen.

Het is niet de bedoeling van de AOb 'dat de bakker en de slager voor de klas komen te staan', zegt de voorzitter. Hij denkt aan personen die slechts een deel van een pedagogische opleiding hebben voltooid of die een academische achtergrond hebben.

De kwaliteit van het onderwijs is volgens Tichelaar van later zorg. 'Kinderen die naar huis worden gestuurd, krijgen geen énkele vorm van onderwijs.' Volgens de AOb-voorzitter komt het nu al geregeld voor dat onbevoegde leraren voor de klas worden gezet. 'Maar dat mag niet hardop worden gezegd.'

Jenaplan-basisschool Antonius Abt in Den Bosch heeft ondervonden hoe moeilijk het is invallers te vinden. Onlangs werd een groep kleuters twee dagen naar huis gestuurd. Toch staat directeur A. van de Ven cynisch tegenover het voorstel van de AOb om academici voor de klas te zetten. 'Personen met een academische achtergrond zijn misschien in het bezit van kennis, maar om die over te brengen op een bovenbouwgroep zijn andere kwaliteiten vereist.' Van de Ven vindt ervaring in de omgang met kinderen een eerste vereiste.

Drie op de tien basisscholen in Nederland maakt inmiddels gebruik van invalmoeders. Velen van hen willen echter alleen lesgeven op de school van hun eigen kinderen. Invalmoeder J. Verschoof werd twee jaar geleden door de Gooilandschool in Bussum benaderd. 'Ik voelde me eigenlijk wel vereerd. Ik hoefde niet eens te solliciteren.' Op een andere school wil Verschoof niet werken. 'Het is dan onmogelijk om mijn eigen kinderen om drie uur van school te halen.'

Twintig jaar geleden kostte het invalkrachten nog grote moeite een baan te vinden in het onderwijs. 'Toen belde ik elke dag naar de gemeente met de vraag of er ergens een invalster nodig was', aldus een invalmoeder op basisschool de Hobbitburcht in Alphen aan den Rijn. Nu zou ze elke dag ergens aan de slag kunnen. 'Maar dat wil ik niet. Ik wil veel aandacht aan mijn kinderen kunnen besteden. Twee dagen werken in de week vind ik zat.'

De Stichting primair onderwijs Haarlemmermeer neemt de beperkte beschikbaarheid van de ouders voor lief. A. Keulen: 'We kunnen alle hulp gebruiken. De moeders kun je bij wijze van spreken 's ochtends van het schoolplein binnenroepen.'

Directeur R. Veneman van de Van Oldenbarneveldtschool in Krimpen aan de IJssel plaatst volgende week in het ouderkrantje een oproep voor invalkrachten. 'In het uiterste geval overweeg ik in ons bestand te kijken naar de opleidingen van de ouders.'

Meer over