Onderzoek: subsidie zwarte scholen is weggegooid geld

Extra subsidie voor zwarte scholen ter bestrijding van achterstanden is weggegooid geld. De effecten hiervan zijn niet of nauwelijks aantoonbaar, behalve dan in de verbetering van de arbeidsomstandigheden van onderwijzers....

Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA) naar de prestaties van leerlingen in groep 8 van de basisschool bij de jaarlijkse Cito-toets. De leerlingen van de scholen die extra geld kregen, zijn tussen 1999 en 2003 niet beter gaan presteren. Het effect van een speciale computersubsidie voor de zwarte scholen heeft zelfs een negatieve uitwerking op de schoolprestaties.

De onderzoekers vergeleken de prestaties van scholen die nét wel en nét niet van de twee subsidies gebruikmaken. De eerste groep scholen heeft 70 procent of meer allochtone leerlingen en staat daarmee officieel te boek als 'zwarte school', de tweede groep zat net onder de 70 procent allochtone leerlingen.

De eerste groep kon in de afgelopen jaren een beroep doen op ruim 2700 euro extra per leerkracht per jaar, waarvan de besteding vrij was. De prestaties tussen de twee groepen scholen bleken in de jaren na deze financiële injecties niet te verschillen. De scholen mét extra subsidie verbeterden zich ook niet ten opzichte van hun eigen prestaties voordat hun budget werd verhoogd.

De effecten van extra computersubsidies pakten zelfs negatief uit op de Cito-scores van de betrokken leerlingen. 'Computeronderwijs lijkt geen effectieve methode', concludeert onderzoeker H. Oosterbeek, hoogleraar onderwijseconomie aan de UvA.

Het onderzoek komt op een pikant moment. Minister Van der Hoeven van Onderwijs is van plan met ingang van het schooljaar 2005-2006 zeker honderd miljoen euro te bezuinigen op de achterstandenbestrijding: een korting van eenvijfde op het totale budget.

De minister meent dat het geld effectiever kan worden uitgegeven. Onder scholen en gemeenten heerst hierover grote ongerustheid.

Het geld is volgens de UvA-onderzoekers een extraatje voor scholen die toch al niet met financiële problemen kampten. Oosterbeek: 'Geld is niet de knellende factor bij zwarte scholen.'

Meer over