Onderzoek sterfte op kinder-IC onmogelijk

De Inspectie voor de Gezondheidszorg kan vanwege personeelstekort geen onderzoek uitvoeren naar de grote problemen op intensive care-afdelingen voor kinderen....

NVK-voorzitter prof. dr. R. de Groot heeft twee maanden geleden een brandbrief geschreven aan inspecteur-generaal J. Kingma, maar wacht nog altijd op antwoord. Volgens een woordvoerder van het ministerie is onduidelijk wanneer het inspectie-onderzoek aanvangt. Kinderarts De Groot heeft zijn collega's opgeroepen alle problemen met de plaatsing van zieke kinderen bij de inspectie te melden, om zo de druk op de minister op te voeren.

Borst heeft in september de ziekenhuizen laten weten dat zij zich ernstig zorgen maakt over het tekort aan IC-plaatsen. De acht academische ziekenhuizen beschikken over 92 plaatsen voor kinderen. In 1999 moesten ruim zevenhonderd kinderen met acute levensbedreigende aandoeningen worden geweigerd. Zij komen terecht op IC's van algemene ziekenhuizen, als daar al plek is. Hoeveel kinderen daardoor overlijden is volgens kinderarts De Groot onduidelijk.

Het aantal kinderen dat intensieve zorg nodig heeft, neemt toe. Er worden niet alleen meer kinderen geboren, maar door betere medische zorg worden er ook meer in leven gehouden. In 1999 werden 4450 kinderen op een IC opgenomen; dat aantal zal in 2006 zijn gestegen tot 5500.

De ziekenhuizen hebben van Borst extra geld gekregen en moeten met de zorgverzekeraars overleggen over uitbreiding van het aantal IC-plaatsen. Volgens De Groot verloopt dat overleg moeizaam. Als ieder ziekenhuis aparte afspraken maakt, worden bovendien de problemen met het transport niet opgelost, denkt hij.

Eenderde van alle zieke kinderen moet onder begeleiding van een speciaal team worden opgehaald uit andere ziekenhuizen. Gebrek aan gespecialiseerd personeel en onduidelijkheid over de regelgeving en financiering leidt er vaak toe dat kinderen, als zij terecht kunnen op een IC-plek, onnodig lang moeten wachten op vervoer. De Groot: Borst moet daarvoor een oplossing zoeken.

Meer over