'Onderzoek naar meeroken niet nodig'

Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) vindt het niet nodig om een duur, diepgravend onderzoek te laten doen naar de gezondheidseffecten van meeroken....

De raad schreef in zijn advies van vorig jaar dat naar schatting duizenden mensen overlijden aan hartaandoeningen en longkanker als gevolg van meeroken. Ook zouden tientallen gevallen van wiegendood en vele tienduizenden gevallen van luchtwegaandoeningen bij kinderen aan meeroken te wijten zijn.

De minister noemt dit in zijn brief buitengewoon ernstig. Volgens de minister is de bescherming van de niet-roker een van de pijlers van zijn beleid. Hij kondigt echter geen nieuwe maatregelen aan.

Volgens de minister kan er tegen roken in huis niet meer gebeuren dan de voorlichtingsprojecten die al gaande zijn. Wel vindt hij dat artsen, verloskundigen en verpleegkundigen hun cliënten actief moeten wijzen op de schade van roken en meeroken.

Inmiddels is roken met het recht op de rookvrije werkplek en het rookvrij openbaar vervoer al op veel plaatsen verboden. In de kunstsector, maar ook in delen van de sport- en horecasector mag nog wel gerookt worden. Daar wordt nog gewerkt aan oplossingen om ongewenste blootstelling aan tabaksrook tegen te gaan.

De Gezondheidsraad benadrukte in zijn advies dat meer onderzoek nodig is om de precieze effecten van meeroken in beeld te brengen. Hoogervorst is het daar wel mee eens, maar vindt het ingewikkeld en duur. Volgens hem is al duidelijk genoeg dat er actie tegen meeroken ondernomen moet worden.

Meer over