Onderzoek misbruik van voorkennis BolsWessanen

De Optiebeurs stelt een onderzoek in naar de handel in BolsWessanen. Vermoed wordt dat er afgelopen maandag is gehandeld met voorkennis....

Van onze verslaggever

AMSTERDAM

Het vermoeden van voorkennis wordt gevoed door het hoge aantal puts dat maandag op de Optiebeurs werd verhandeld. Normaal is BolsWessanen met enkele tientallen optiecontracten per dag één van de minst verhandelde fondsen, maar maandag gingen er 3743 contracten om, waarvan 3593 puts. 'Dat is op zich al merkwaardig', aldus een woordvoerder van de Optiebeurs. 'Helemaal merkwaardig wordt het als de koers een dag later naar beneden gaat.'

Het aandeel BolsWessanen ging gisteren op de Amsterdamse effectenbeurs onderuit. Aanleiding was een teleurstellende bekendmaking van het concern, dat stelde dat de winst dit jaar 20 procent lager zal uitpakken. In maart werd nog uitgegaan van -10 à 15 procent. Op de beurs kelderde het aandeel dinsdag bij een forse omzet met een rijksdaalder tot 29,40 gulden.

Een eigenaar van put-opties kan daarvan profiteren, aangezien die stukken het recht geven om binnen een vastgestelde termijn te verkopen tegen een vooraf overeengekomen prijs. Op de beurs gonsde het gisteren na de persverklaring van BolsWessanen van de geruchten. Handelaren spraken van 'duidelijke voorkennis'. Maandagmiddag gingen er tussen half vier en sluitingstijd namelijk ruim tweeduizend puts tegen een prijs van 32,50 gulden voor juli en ruim 1400 puts voor oktober over tafel.

De compliance-afdeling van de Optiebeurs, het interne controle-orgaan, stelt een onderzoek in naar de koper van de puts. Ook de STE, die toezicht houdt op het effectenverkeer, is ingelicht.

Volgens een woordvoerder van BolsWessanen was maandag slechts een beperkt aantal mensen binnen het concern op de hoogte van het bericht over tegenvallende winst. 'De raad van bestuur en een aantal mensen die daaraan rapporteert, zoals gebruikelijk bij een beursfonds', aldus de zegsman.

Het is niet de eerste keer dat het concern in verband wordt gebracht met handel met voorkennis. Begin 1993 lekte de fusieplannen tussen het toenmalige Bols en Wessanen uit. Het onderzoek dat de effectenbeurs toen instelde heeft het lek nooit boven water kunnen halen.

Niet alleen het vermoeden van voorkennis zorgde gisteren op de beursvloer voor het nodige tumult. Ook de slechte winsttijding van BolsWessanen leidde tot onrust. Het concern verwacht dat de winst over het eerste halfjaar een vijfde lager zal uitvallen dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook voor heel 1995 wordt zo'n daling voorzien.

Het is de derde derde keer binnen een jaar dat BolsWessanen zijn aandeelhouders met slechte publicaties tracteert. 'Het uitbrengen van teleurstellende berichten hoort zo onderhand tot de bedrijfsstrategie van BolsWessanen', aldus een cynische handelaar.

BolsWessanen schrijft de slechte resultaten dit keer op het conto van valutaire ontwikkelingen. Die hebben zich sinds maart verslechterd. Daarnaast is er sprake van aarzelende marktontwikkelingen in de voedings- en genotmiddelenbranche, zowel in de Verenigde Staten als Europa. Daardoor werd de eerder gestelde ondergrens van 10 à 15 procent veel eerder bereikt.

In de oorspronkelijke winstprognose van maart hield het concern rekening met een winstdaling doordat de eenmalige verkoop van merkenrechten in 1994 nog 24 miljoen miljoen opleverde. Daarvan zou dit jaar geen sprake zijn, stelde de toenmalige topman R. Schipper nog.

Schipper maakte kort na de melding van de lagere winst plaats voor de van Wessanen afkomstig M. Zondervan. Die geeft nu te kennen dat het achterwege blijven van een eenmalige bate in 1995 ook gevolgen heeft voor de brutomarge. Schipper heeft hier geen rekening mee gehouden. Volgens het concern heeft deze boekhoudkundige kwestie ook gevolgen voor de winstberekening.

Ook voelt het concern nu een daling van de afzet van dranken en de marges daarop, met name in Duitsland, Spanje en Argentinië. Verder loopt de verkoop van kaas op de belangrijke afzetmarkt Italië sterk terug. Door de forse waardedaling van de lire bleven de verkoopprijzen flink achter bij die in de rest van Europa.

Het concern heeft daarom de kaasprijzen in Italië recentelijk verhoogd. Dat zorgde voor een verkoopdaling. BolsWessanen zegt te verwachten dat deze markt zich echter geleidelijk herstelt.

BolsWessanen kondigde onlangs de verkoop van het ijsbedrijf Den Hertog aan. De onderneming werd gekocht door Unilever. Ook voor de activiteiten op het gebied van soepen, mayonaise, mineraalwater en consumptie-ijs worden kopers gezocht. Met een aantal belangstellenden wordt gesproken. Daarnaast kondigde Zondervan aan zich geleidelijk uit de dranken te willen terugtrekken.

Meer over