Onderzoek: internationaal recht verbiedt wietproef

Nederland kan op grond van internationaal recht geen experimenten toelaten met het gedogen van wietteelt om coffeeshops te bevoorraden....

Een Kamermeerderheid van PvdA, VVD, D66 en GroenLinks wil dat Maastricht zo'n proef gaat houden. Volgens het instituut bestaat er internationaalrechtelijk echter geen ruimte om dat toe te staan. Het academisch centrum deed het onderzoek in opdracht van de ministers Remkes (Binnenlandse Zaken) en Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing), die er binnenkort op zullen reageren.

Het instituut heeft daarbij twee verdragen van de Verenigde Naties en het toepasselijke recht van de Europese Unie onderzocht. Wietteelt is alleen toegestaan voor geneeskundige en wetenschappelijke doeleinden. De teelt van cannabis voor coffeeshops valt daarbuiten, omdat die een commerciële sector vormen, aldus de onderzoekers.

Eerder op de dag sprak de Kamer met de ministers Donner (Justitie), Remkes en Hoogervorst (Volksgezondheid) over het softdrugsbeleid, maar het rapport van het T.M.C. Asser Instituut stond niet op de agenda van dat overleg. De VVD en D66 lieten al wel weten dat ze naar aanleiding van dit rapport een hoorzitting met deskundigen willen houden. Ook zullen deze fracties en de PvdA gezamenlijk een nota over het experiment met gereguleerde wietteelt indienen.

Donner heeft er al herhaaldelijk op gewezen dat zo'n proef in strijd is met internationale afspraken. Een experiment is volgens hem pas denkbaar als alle illegale coffeeshops zijn gesloten en er geen illegale wietteelt meer is.

Meer over