Onderzoek: 2 procent Amsterdamse moslims vatbaar voor radicalisering

Van de Amsterdamse moslimgemeenschap is 2 procent vatbaar voor...

Van onze verslaggever Marcel van Lieshout

Dat stellen twee onderzoekers van het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies (IMES) van de Universiteit van Amsterdam in het rapport Processen van radicalisering. Volgens de politicologen Jean Tillie en Marieke Slootman, die onder meer gesprekken voerden met jonge, geradicaliseerde moslims ‘in de periferie van de Hofstad-groep’, is niet te becijferen hoeveel moslims daadwerkelijk radicaliseren. Tillie: ‘Mensen die menen dat te weten hebben een grote fantasie.’

Tillie en Slootman zeggen dat het ontvankelijk zijn voor radicalisering niet is voorbehouden aan leden van een bepaalde etnische groep. Tillie: ‘In de beeldvorming ligt dat nog wel eens anders, maar Marokkaanse Amsterdammers zijn echt niet gevoeliger voor radicaliseren dan Turkse of Surinaamse.’ Maandag signaleerde de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding dat radicalisering onder Turkse jongeren toeneemt.

Volgens de onderzoekers van het IMES is het niet per definitie zo dat moslims met een zeer orthodoxe geloofsinvulling ontvankelijker zijn voor radicalisering. Ongeveer tien procent van de Amsterdamse moslims heeft orthodoxe geloofsopvattingen, zeggen de onderzoekers. Tillie: ‘We moeten in Nederland meer ontspannen omgaan met deze orthodoxie. We moeten een toon vinden die we ook gebruiken als we het over de SGP hebben.’

De jongeren die het meest gevoelig zijn voor radicalisering willen juist graag bij de Nederlandse samenleving horen, zegt Tillie. ‘Zo beschouwd kun je spreken van een integratieparadox.’ Bij de presentatie van zijn rapport, woensdag aan burgemeester Job Cohen van Amsterdam, pleitte Tillie ervoor dat het ‘wij/zij denken’ meer wordt bestreden. ‘Dat lijkt een open deur, maar dat is het niet. In Nederland roepen we juist graag dingen over ons af die we zeggen te bestrijden.’

Meer over