'Onderzeebootchristenen' lokken

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER MARJON BOLWIJN

AMSTERDAM - Met de lokzang Komt allen tezamen maakt de Protestantse Kerk Nederland (PKN) de week voor Kerst op televisie reclame voor haar kerkdiensten op 24 en 25 december. Zij hoopt met 125 tv-spotjes van 30 seconden op de publieke zenders en RTL4 passieve gelovigen en twijfelaars weer het gebedshuis in te krijgen.

Niet dat de protestantse kerken leeg zijn tijdens de nachtmis en de ochtenddienst op Eerste Kerstdag. Het zijn juist de enige momenten in het jaar dat de vierduizend kerken bomvol zitten, dankzij 'onderzeebootchristenen' die eens per jaar opduiken om wat kerstsfeer op te snuiven. Voor de extra gasten die de campagne moet lokken, worden reservestoelen aangesleept. En dat alles in de hoop dat het niet bij die ene keer zal blijven. Want die overige 51 weken van het jaar is er al jaren een gestage leegloop gaande.

Door vergrijzing en het achterblijven van jonge aanwas verliest de protestantse kerk jaarlijks 60 duizend leden. Er zijn er nu nog 2 miljoen ingeschreven als lid, maar trouwe kerkgangers zijn zij lang niet allemaal. Al jaren poogt de kerkleiding het tij te keren met onopvallende campagnes en nieuwe vormen als de internetkerk. De aanwas bleef uit. Zo ontstond het idee het eens wat grootser aan te pakken. Reclamespotjes met Bekende Nederlanders.

Dat laatste bleek niet zo eenvoudig. De ene na de andere gelovige BN'er die werd benaderd, bedankte voor de eer. 'We leven in een tijd dat bekende mensen niet zo makkelijk voor hun geloof uitkomen', verklaart PKN-woordvoerster Marloes Nouwens-Keller.

Drie hapten toe: actrice Gerda Havertong, de eerste winnares van Holland's got talent Sharon Kips en CDA-partijleider Sybrand van Haersma Buma. En vooral over de gastrol voor de CDA-fractieleider klinkt wat gemor in de protestantse achterban. Hij mag stralend aan een gedekte tafel met overvloedig stemmig kaarslicht zitten en daarna onder kerstgezang naar een pittoreske wit kerkje te midden van kunstsneeuw wandelen. Waarom deze 'vijand van de armen', twitterde dinsdag een kerkganger die verwees naar de klacht die de PKN bij de Raad van Europa heeft ingediend tegen de Nederlandse staat omdat zij illegalen geen recht geeft op onderdak, voedsel, kleding en geneeskundige bijstand.

undefined

Meer over