Onderwijs

Al meer dan veertig jaar lees ik iedere dag trouw de Volkskrant. In mijn ogen een van de weinige echte kwaliteitskranten van Nederland....

Meer dan veertig jaar werk ik in het onderwijs. Ik kom op vele scholen, adviseer de inspectie van het onderwijs, schoolbegeleidingsdiensten en besturen. Ben meer dan 33 jaar directeur geweest van een gekleurde school in het Centrum van Den Haag. Een school met prima resultaten, werkend op basis van andere vormen van leren die kinderen een kans geven zich staande te houden in de gecompliceerde samenleving van vandaag en morgen.

De samenleving van morgen zit niet te wachten op mensen die ooit een hbs B diploma hebben veroverd. Ook niet op burgers die met hard werken en veel geduld diploma's hebben gehaald, maar de creativiteit en intelligentie missen om adequaat te reageren op snel veranderende omstandigheden.

Evenmin op journalisten die uit angst voor vernieuwingen alles verketteren, en wat anders is als een bedreiging ervaren. Met deze mentaliteit was Columbus nooit de oceaan overgestoken !

De wereld van morgen is zo complex geworden dat de kennis van mensen alleen maar interessant is in samenhang met die van anderen.

De bijna fanatieke en vol frustraties geschreven stukken van Martin Sommer behoeven door aanvullingen van anderen in een juist perspectief te worden geplaatst. Zonder tegenwoord of ruimte voor andere zienswijzen is een dergelijke reeks artikelen een kwaliteitskrant onwaardig.

Begrijp mij goed: er gaat natuurlijk een en ander mis in het onderwijs, maar er zijn ook prachtige ontwikkelingen.

Na de eerste reeks stukjes van Martin Sommer heb ik een tijd in de overtuiging geleefd dat deze negatieve en op een eenzijdige kennis van zaken gebaseerde serie vanzelf zou doodbloeden. Nu duidelijk is dat zelfs relevante informatie van deskundigen als noodzakelijk evenwicht ten aanzien van dit thema niet wordt geplaatst, is voor mij een grens bereikt.

Meer over