Onderwijsraad verwerpt plan voor kwaliteitskaart

De Onderwijsraad verwijst de kwaliteitskaart, die het ministerie van elke middelbare school gaat maken, naar de prullenbak. Volgens voorzitter J....

Van onze verslaggeefster

AMSTERDAM

Het maken van een betrouwbare, objectieve kaart is pas mogelijk als bekend is wat de leerlingen in de brugklas kunnen, vergeleken met hun prestaties bij het eindexamen. Dat is volgens de Onderwijsraad de enige manier om vast te stellen wat een school de leerlingen heeft geleerd en wat dus de kwaliteit van die school is. Zo'n entreetoets zou een aangepaste versie van de Cito-toets kunnen zijn.

Het ongewoon scherpe advies van de Onderwijsraad is een reactie op het voornemen van staatssecretaris Netelenbos om van alle middelbare scholen een kwaliteitskaart te maken. Op de kwaliteitskaart, die door de Inspectie wordt gemaakt en waarvan begin volgend schooljaar de eerste exemplaren komen, staat het gemiddelde eindexamencijfer per vak, het aantal leerlingen dat zonder zittenblijven de eindstreep haalt, en de kwaliteit van het onderwijs per vak. Dat kwaliteitsoordeel is het element waar de onderwijsraad kritiek op heeft.

In dat oordeel wordt geprobeerd rekening te houden met de omstandigheden van de school. Een gymnasium met kinderen van de elite wordt anders beoordeeld dan een zwarte school in een probleemwijk. De overheid wil niet meten wat de kinderen aan het eind van hun opleiding weten, maar wat de school de kinderen heeft geleerd.

Een uitgever van schoolgidsen, meent Leune, mag best een beetje speculatief met cijfers omgaan, maar de overheid kan zich dat niet permitteren. Voor de kwaliteitskaart 'corrigeert' de Inspectie op basis van veronderstellingen de mate waarin leerlingen problemen hebben. 'De overheid', meent Leune, 'mag zich niet baseren op vage, onduidelijke gegevens of een school in de stad of op het platteland ligt en of er veel allochtone kinderen op een school zitten. Zulke berekeningen leiden tot oneerlijke concurrentie. De overheid heeft de plicht controleerbare, objectieve cijfers te geven. Dat kan alleen als je per leerling hun niveau aan het begin en het eind van hun opleiding meet.'

De Onderwijsraad biedt boze scholen een mogelijkheid om de kwaliteitskaart onderuit te halen. De Inspectie die de kaart maakt, is tevens de organisatie die de scholen controleert. Volgens de Raad misbruikt de Inspectie de controlerende taak om gegevens te verzamelen voor de kwaliteitskaart. Dan bestaat de kans dat scholen die daartegen beroep aantekenen, van de rechter gelijk krijgen.

Staatssecretaris Netelenbos is niet onder de indruk van de kritiek. Het ministerie is nog bezig uit te zoeken hoe de ideale kwaliteitskaart eruit ziet. Het gaat ervan uit dat er steeds meer, en meer betrouwbare cijfers beschikbaar komen.

Meer over