Onderwijsinspectie meldt forse stijging schoolgeweld

Het aantal meldingen van geweld op scholen is het afgelopen jaar met 40 procent gestegen. Vooral basisscholen en scholen in het voortgezet en speciaal onderwijs kampen met een toenemend aantal klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek en psychisch geweld....

Van onze verslaggever Yvonne Doorduyn

Dat zegt de Inspectie voor het Onderwijs. Vertrouwensinspecteurs kregen vorig schooljaar 1.419 klachten. Een jaar eerder waren dat er 1.015. Vooral het aantal klachten over fysiek geweld steeg. Van de meldingen gaat 13 procent over seksuele intimidatie. Daarvoor was dat nog 10 procent.

Fysiek geweld, digitaal pesten en botsingen tussen groepen autochtone en allochtone jongeren nemen toe, laat de inspectie weten.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs (CDA) reageert terughoudend. ‘De stijging is niet alarmerend, maar wel kwalijk’, stelt haar woordvoerder. Van Bijsterveldt heeft de inspectie gevraagd de meldingen te analyseren. Op dit moment zijn scholen alleen bij seksueel misbruik verplicht de inspectie te verwittigen. Sinds 2006 houdt de inspectiedienst al verscherpt toezicht op de veiligheid op scholen.

Dinsdag nog noemde PvdA-minister Plasterk van Onderwijs (PvdA) de steekpartijen die de afgelopen maanden op scholen plaatsvonden, incidenten. ‘Verschrikkelijke incidenten die niet los te zien zijn van de verruwing van de maatschappij. Maar het is geen nieuw patroon van samenhangend geweld’, aldus de minister.

Uit recente cijfers blijkt dat 90 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs zich op school veilig voelt. In het middelbaar beroepsonderwijs neemt de veiligheid en het gevoel van veiligheid sinds 2002 toe. Het wapenbezit daalt gestaag.

Meer over