Onderwijs zeurt te veel

ROB MUIS en DIEMEN

Anneke Wijma beschrijft haar ervaringen in het voortgezet onderwijs (O&D, 25 augustus) en het is waarachtig triest met haar gesteld. In bedompte vergiftigde ruimtes verricht zij haar geestdodende arbeid. Zwaar onderbetaald wordt zij dagelijks belaagd door geesteszieke leerlingen.

Bij haar directie zoekt zij vergeefs steun; de hooggeplaatsten vermeien zich in comfortabele onderkomens, waar zij ondoordachte plannetjes uitbroeden die Wijma vervolgens zonder enige faciliteiten mag trachten uit te voeren. Haar enige opstekertje, haar lange vakantie, wordt haar ook nog eens maatschappijbreed misgund. Och, arme.

Hoe anders zijn mijn ervaringen. Na mezelf een bult te hebben gewerkt als zelfstandig ondernemer, werd ik in 2000 leraar op een school voor middelbaar beroepsonderwijs. Zij-instromer, zoals dat tegenwoordig heet. Het voelde als een warm bad.

Normale werktijden, geen gestress om bedrijfsresultaten, een intellectuele omgeving, prettige collega's. Werkdruk? In het voortgezet onderwijs heb je een volledige baan bij 25 lesuurtjes van 50 minuten.

Werk ik dan op een veel betere en mooiere school dan Anneke Wijma? Ik weet het niet. Mijn school staat in Amsterdam-Noord, is vrijwel honderd procent zwart. Ik geef economie en boekhouden aan leerlingen van 16 jaar en ouder en ik kom alle problemen tegen die Wijma ook tegenkomt. Maar ik ga iedere morgen vrolijk naar mijn werk om de klus met mijn gezellige collega's te klaren. Onderbetaald?

Ik zit eind loonschaal 11 (en dat is tegenwoordig voor iedere leraar die zijn vak serieus neemt haalbaar) en toucheer ruim 60 duizend euro bruto per jaar. En dan ook nog 12 weken vakantie. Ik vind niets leuker dan op de eerste dag van de grote vakantie de mannen in mijn stamcafé voor te rekenen dat ik 51 dagen niets hoef te doen en toch geld krijg.

Er wordt te veel gezeurd in het onderwijs. De maatschappelijke status van het beroep van leraar zou er mee gebaat zijn indien de collega's een wat minder klagerige toon zouden aanslaan en hun energie gewoon in hun werk zouden stoppen.

undefined

Meer over