Onderschat witte vlek Wesley Clark niet

Verzoeken om zich kandidaat te stellen voor een post als gouverneur of senator wees hij in het verleden resoluut af - klassenvertegenwoordiger vond hij vroeger, op school in Little Rock, Arkansas, ook al niks....

Onderschat deze gepensioneerde viersterrengeneraal niet, concluderen TIME, Newsweek en Focus deze week.

Maar eerst Der Spiegel, dat weliswaar geen verhaal over Clark heeft, maar wel een artikel wijdt aan de Amerikaanse staatsschuld die onder president Bush een historisch dieptepunt (400 miljard dollar) heeft bereikt. Zolang de Democraten geen aansprekende tegenkandidaat hadden voor de volgende presidentsverkiezingen kon Bush zich die smet permitteren. Maar nu, met Clark op het toneel, is alles anders.

Clark heeft volgens Newsweek persoonlijk nog een rekening te vereffenen met Bush. De generaal is van origine Republikein. Mede daarom verwachtte Clark na 11 september een rol toebedeeld te krijgen als militair veiligheidsadviseur, maar Bush' secondanten Colin Powell en Karl Rove zouden dat hebben verhinderd. In kleine kring heeft Clark verteld dat 'ze' hem naar het Democratische kamp hebben verjaagd en dat zullen ze bezuren.

Een week geleden meldde Clark zich in de race voor het presidentschap. Hoewel hij eerst nog met negen Democratische rivalen moet afrekenen alvorens Bush zijn pad kruist, is zijn start voortvarend. In de laatste peiling leidt hij de Democratische stoelendans en zowel Time, Newsweek als Focus wijzen op zijn imponerende campagnestaf - routiniers uit het Clinton-tijdperk.

'Wie Clark onderschat, maakt een grote fout', zegt Joe Trippi, campagneleider van Howard Dean, tot voor kort de belangrijkste Democratische kandidaat. Het 'Team Dean' ondervond hoe rancuneus Clark is.

Eind vorig jaar nodigde Dean Clark uit voor een geheim overleg waarbij de oud-generaal gevraagd werd als running mate (vice-president), maar toen dat nieuws uitlekte, ontkenden medewerkers van Dean het aanbod ten stelligste. Een dag later nam Clark contact op met Mark Fabiani, voormalig pr-adviseur van Clinton en Gore, en vroeg: 'Wat moet ik doen om de klus zelf te klaren?'

Typisch Clark, luidt de conclusie na het lezen van TIME. Het blad schetst het beeld van een geniale militair die niet uitblonk door zijn sociale vaardigheden en warme persoonlijkheid, maar die er wel steeds in slaagde zijn missies tot een succes te maken.

Eigenzinnigheid is tevens zijn achilleshiel. Zo moest hij drie maanden voor zijn officiële pensioen zijn functie als opperbevelhebber van de NAVO in Europa neerleggen, omdat hij tegen de zin van de lidstaten bleef aandringen op de inzet van grondtroepen tijdens de Kosovo-oorlog.

De belangrijkste tegenstander van Clark is Clark zelf, stellen de media. Focus omschrijft hem als een 'witte vlek op de politieke kaart' en Newsweek wijst op de misstappen die hij in de dagen na de bekendmaking van zijn jacht op het Witte Huis beging. Zo wekte hij vorige week plots de indruk voor de oorlog tegen Irak te zijn, terwijl hij zich als commentator van CNN de voorbije maanden juist tegen het Irak-beleid van Bush had uitgesproken. Een miscommunicatie, suste zijn staf.

Joe Trippi, woordvoerder van Clarks concurrent Howard Dean, is op zijn hoede. 'Geef Clark twee maanden. Doorziet hij tegen die tijd het politieke spel, dan wordt hij gevaarlijk.'

Meer over