DagkoersenUw politieke nieuwsbrief

Ondernemers in de politiek eindigen meestal in tranen

Wybren van Haga in gesprek met de pers nadat hij zojuist uit de VVD fractie is gezet vanwege vanwege ophef over over zijn zakelijke activiteiten.  Beeld ANP - Bart Maat
Wybren van Haga in gesprek met de pers nadat hij zojuist uit de VVD fractie is gezet vanwege vanwege ophef over over zijn zakelijke activiteiten.Beeld ANP - Bart Maat

Goedemiddag,
Met ondernemers in de Kamer loopt het meestal niet goed af. Dat weet nu ook Wybren van Haga. Intussen benutte de Eerste Kamer de middag voor het ophogen van een hele reeks straffen.

Hier zijn uw Dagkoersen. Deze politieke nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek’ aan.

null Beeld

GESPREK VAN DE DAG
Van Haga toch onhoudbaar

Veel ondernemers zijn er al niet op het Binnenhof, en na vandaag zal de animo niet stijgen: de VVD trok uiteindelijk dan toch de conclusie dat Wybren van Haga er onvoldoende in is geslaagd zijn zakelijke activiteiten in het vastgoed gedurende zijn Kamerlidmaatschap op afstand te zetten. Na het zoveelste incident dat de media haalde, was voor de fractie vandaag de maat vol: de VVD gelooft niet meer dat Van Haga in staat is om zijn zakelijke belangen zo ver van zich te houden dat hij voortaan buiten de negatieve publiciteit weet te blijven.

Van Haga voegt zich daarmee in het rijtje politici - van Ruud Lubbers tot Cees Veerman - die ervoeren dat het bijna niet te doen is, het leven van een ondernemer-politicus. Het gevolg is al jaren zichtbaar op de kandidatenlijsten, die in hoge mate bestaan uit mensen met een loopbaan in de (semi)-publieke sector. Ondernemers deinzen zelf terug voor het risico of worden door hun partij gezien als een te grote kans op ongelukken.

Hoewel Van Haga het natuurlijk ook gewoon beter had kunnen regelen, zoals hoogleraar Jaap Koelewijn vorig jaar al eens betoogde in de Volkskrant: ‘Een ondernemer is al snel verdacht, dat probleem zie ik ook wel. Nu al zie je dat de Tweede Kamer vooral put uit een reservoir van ambtenaren, onderwijzers en vakbondsmensen. Er moet plaats blijven voor ondernemers in de politiek, maar daarom is het des te belangrijker dat er een aantoonbaar schot staat tussen de eigenbelangen en de publieke zaak.’

Of de breuk praktische politieke consequenties krijgt, is nog niet duidelijk omdat Van Haga vandaag nog niet wilde zeggen of hij zijn zetel opgeeft. Als hij dat niet doet en als eenmansfractie doorgaat, verliest de regeringscoalitie z'n meerderheid. Dat zal in eerste instantie vooral gevolgen hebben in het dagelijkse politieke handwerk: een eensgezinde oppositie kan dan naar hartenlust spoeddebatten afdwingen en de vergaderorde bepalen. Een val van het kabinet ligt vooralsnog niet voor de hand, omdat het kabinet gezien de minderheidspositie in de Eerste Kamer toch al op zoek moest naar steun van oppositiepartijen voor nieuwe wetsvoorstellen.

CITAAT VAN DE DAG
‘De sfeer in het hofje is er niet beter op geworden’

Het gevallen VVD-Kamerlid Van Haga in een brief - die hem nu fataal is geworden - aan een Haarlemmer wiens huur is opgezegd.

VANAF NU IN DE WET
Strengere straffen

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.  Beeld ANP - Bart Maat
Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.Beeld ANP - Bart Maat

Het is een uitstekende dag voor het deel van het parlement dat immer aandringt op hogere straffen. De Eerste Kamer stemde in met een reeks verhogingen van de maximale strafmaat. In de woorden van minister Grapperhaus: ‘De grenzen tussen wat in Nederland wel en niet geoorloofd gedrag is, moeten helder zijn.’

Niet geoorloofd: deelname aan een criminele organisatie (maximumstraf omhoog van zes naar tien jaar), handel en bezit van automatische vuurwapens en zware explosieven (voortaan maximaal acht jaar), aanzetten tot haat, discriminatie en geweld op grond van discriminatie (van één naar twee jaar) en het hinderen van hulpverleners (van één naar drie maanden).

Voorts is vanaf nu het misbruik van seksueel beeldmateriaal strafbaar. Wie mensen lastigvalt met wraakporno, riskeert voortaan een straf van maximaal twee jaar. Ook wordt de verjaringstermijn voor kindermishandeling verlengd. Die termijn begint voortaan pas op de dag dat een slachtoffer 18 wordt. Dit moet voorkomen dat als een slachtoffer na jaren aangifte wil doen, de mishandeling al is verjaard.

IN DE WACHT
Ruimte voor nieuwe scholen

Minister Arie Slob van Onderwijs.  Beeld ANP - Koen van Weel.
Minister Arie Slob van Onderwijs.Beeld ANP - Koen van Weel.

Liefst 25 jaar al wordt erover gepraat, en nog was het vanmiddag niet zover: de langverwachte stemming in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ werd toch weer uitgesteld. Met dat wetsvoorstel hoopt minister Slob het enerzijds makkelijker te maken om nieuwe scholen te stichten en tegelijkertijd moeilijker om slechte nieuwe scholen te stichten. Maar niet iedereen is overtuigd dat het ook zo zal uitpakken. Ook wil een aanzienlijk deel van de Kamer het niet té makkelijk maken om nieuwe scholen te stichten - indachtig de recente malaise rond het islamitische Haga Lyceum in Amsterdam. Maar omdat Slob niet op tijd schriftelijk reageerde op de wijzigingsvoorstellen die de Kamerfracties voorstelden, werd de stemming vanmiddag weer van de agenda afgevoerd. Wordt vervolgd.

Dagkoersen is de politieke nieuwsbrief van de Volkskrant. Vragen of opmerkingen? Mail naar haag@volkskrant.nl. Deze nieuwsbrief elke werkdag per e-mail ontvangen? Vink dan hier ‘Volkskrant politiek ’aan.

Meer over