Onderklasse

In het artikel `Groeiende onderklasse is een mythe` (Forum, 3 januari) somt Paul de Beer zogenoemde elementaire beroepen op, beroepen waarvoor geen opleiding nodig is....

Banen in de bewakingssector vallen volgens hem ook hieronder. Dit isniet waar. In de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties enRecherchebureaus zijn de opleidingseisen geregeld.

Om in de particuliere beveiliging (inclusief bedrijfsbeveiliging) temogen werken, is wel degelijk een startkwalificatie nodig, het diplomabeveiliger op mbo-niveau 2. Dit diploma wordt afgegeven door een centraleexameninstelling. Het examen bestaat uit theoretische en praktischeonderdelen.

Meer over