Onderhandelaars vredesakkoord maken de balans op Akkoord kan rekenen op steun N-Ieren

Het grote wennen aan het vredesakkoord voor Noord-Ierland is begonnen, maar ook het uittellen van de winst. De eerste peilingen laten zien dat er zich zowel onder Ieren als Noord-Ieren een voorzichtige voorkeur aftekent voor het op Goede Vrijdag bereikte akkoord....

Van onze buitenlandredactie

AMSTERDAM

Van de politici lijkt vooral John Hume, leider van de Sociaal Democratische en Labour Partij (SDLP), als overwinnaar uit de maandenlange onderhandelingen te voorschijn te komen. Voor de partij van Hume moet dat een opluchting zijn, nadat ze maandenlang heeft moeten toekijken hoe de aanhang van Sinn Fein, de politieke vleugel van de IRA, steeds verder toenam. Aanvankelijk was Sinn Fein zelfs grote winst voorspeld als op 25 juni de nieuwe Noord-Ierse Assemblee wordt gekozen. Zowel Hume als Sinn Fein-voorman Gerry Adams trekken hun kiezers uit de katholieke en nationalistische gemeenschap in Noord-Ierland.

In vergelijking met de verkiezingen van vorig jaar zou de SDLP nu uitkomen op 21 procent, een daling van 3 procent. Sinn Fein zou echter gehalveerd worden en van 16 procent terugvallen tot 8.

Ook de Ulster Unionistische Partij (UUP) van David Trimble komt goed uit de vredesonderhandelingen. De partij blijft met 30 procent de grootste, en verliest slechts 2 procent ten opzichte van de verkiezingen van vorig jaar. Dat zal een opsteker zijn voor Trimble, die er alles aan zal moeten doen om te voorkomen dat tegenstanders van het vredesakkoord zich zullen afsplitsen van de UUP. Bovendien is er altijd nog de Democratische Unionistische Partij (DUP) van dominee Ian Paisley, die mogelijk stemmen zal trekken van ontevreden protestanten. Al ziet die partij haar steun voorlopig bijna gehalveerd: van 13 tot 7 procent.

Maar vooralsnog moeten de partijen natuurlijk eerst het referendum van 22 mei afwachten, hoewel dat dus gezien de peiling van de Britse en Ierse krant geen onoverkomelijk obstakel hoeft te zijn, met 73 procent voorstanders en slechts 14 procent tegenstanders.

Voorstanders van het vredesakkoord zijn vooral onder de katholieken te vinden. Ze zijn zelfs bijna unaniem, met 90 procent voor en slechts 3 procent tegen. Zoals te verwachten viel, is de steun onder de protestanten geringer: 62 procent is voor, 22 tegen. Het is de afgelopen dagen al vaker gezegd: de grensoverschrijdende bestuursorganen, ontwapening en vrijlating van de paramilitairen stuiten op veel weerstand.

Maar ook al zijn de Noord-Ieren bereid voor te stemmen, ze zijn sceptisch over het uiteindelijk resultaat van het akkoord. Iets meer dan de helft, 52 procent, denkt dat vrede binnen handbereik is, 31 procent weet het niet, 15 procent ziet het somber in.

De geringe oogst voor Sinn Fein lijkt vooral te wijten aan de geringe waardering voor de persoon van Gerry Adams. Slechts 4 procent van de ondervraagden vindt dat Adams een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan het vredesakkoord dat Goede Vrijdag werd bereikt. De Britse premier Blair scoort wat dat betreft 22 procent, John Hume 21, David Trimble 18, de Amerikaanse onderhandelaar George Mitchell 14 en de Britse minister voor Noord-Ierse Zaken Mo Mowlam 11, de Ierse premier Ahern 5 en Ian Paisley, die niet eens deelnam, 1 procent.

En hoewel de bijdrage van David Ervine van de Progressieve Unionisten al even gering als die van Adams wordt ingeschat, ziet het er voor hem toch gunstiger uit. Dat 78 procent van de protestanten positief oordeelt over de man wiens partij banden onderhoudt met loyalistische paramilitairen, is niet eens zo verwonderlijk. Maar 81 procent katholieke waardering mag toch wel zeer verrassend worden genoemd.

Gerry Adams, en ook Ian Paisley, zal dus hopen dat de ondervraagden in deze peiling niet het achterste van hun - extremistische - tong hebben laten zien. En dat ze dat wel zullen doen in de stemhokjes.

Meer over