nieuwskwetsbare inwoners

Ondanks toezeggingen nog steeds geen landelijk meldnummer ‘verward gedrag’

Een jaar na de aankondiging dat er een landelijk meldnummer zou komen voor ‘verward gedrag’ is dat er nog steeds niet. En de introductie ervan laat voorlopig ook nog op zich wachten.

Een verwarde man wil van een hijskraan afspringen. Beeld Hollandse Hoogte / Dolph Cantrij
Een verwarde man wil van een hijskraan afspringen.Beeld Hollandse Hoogte / Dolph Cantrij

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) zegt dat hij ernaar streeft het nieuwe telefoonnummer per 1 januari 2020 in gebruik te laten nemen. Maar de koepel van gezondheidsdiensten (GGD’s), die volgens Blokhuis de uitvoering zou regelen, laat weten dat er ‘alleen nog maar gesprekken zijn geweest over hoe wij daarin een rol kunnen spelen. We weten nog niet of we het gaan doen en ook niet hoe.’

Het Schakelteam Verwarde Personen concludeerde op 27 september vorig jaar dat een deel van de gemeenten de zorg voor deze groep kwetsbare inwoners niet op orde had. Het adviseerde een landelijk meldnummer. Diezelfde dag kwam Blokhuis met zijn aankondiging dat zo’n nummer er snel zou komen.

De adviesgroep was ingesteld om de jarenlange stijging van het aantal meldingen bij de politie van verward gedrag een halt toe te roepen. ‘Het landelijk meldnummer is bedoeld voor burgers die zorgen van niet-acute aard hebben over zichzelf of anderen’, schreef Blokhuis aan de Tweede Kamer. Het is volgens hem belangrijk dat mensen weten waar zij die zorgen kwijt kunnen.

Voicemail

Bij de politie kwamen vorig jaar 90 duizend meldingen binnen van verward gedrag. Naar schatting de helft daarvan betrof ‘niet-acute meldingen’, die bij het meldpunt terecht zouden kunnen komen. Het is de bedoeling dat het landelijk meldnummer – zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar – zal doorschakelen naar regionale meldpunten voor niet-acute zorg. Die moeten de meldingen onderzoeken.

Naast de onduidelijkheid over wie het landelijke nummer gaat beheren, zijn ook nog niet in alle regio’s de benodigde regionale meldpunten opgetuigd. Bovendien zijn niet alle regionale meldpunten 24/7 bereikbaar. In veel regio’s moet de beller ’s avonds of in de weekenden een voicemail inspreken, waarna hij kan worden teruggebeld. ‘Er wordt door de betrokken partijen hard gewerkt aan de opzet van deze structuur’, aldus Blokhuis.

Volgens onderzoeker Bauke Koekkoek, gespecialiseerd in ‘verwarde personen’ is zo’n meldnummer een typisch voorbeeld van instrumenteel denken: een plan dat veel geld en mankracht kost en weinig oplevert. ‘Er was een schakelteam opgetuigd en daar moest een prestatie uitrollen. Iemand bedenkt dan zo’n meldnummer, maar er wordt niet bij bedacht hoe je dat praktisch moet uitvoeren, en wat het oplevert. Kun je 24 uur per dag zeven dagen per week de meldingen aannemen? En wat doe je vervolgens met die meldingen? Dat is niet duidelijk.’

Onbegrepen gedrag

‘We komen er niet met meer geld en meer meldpunten’, zegt Bauke Koekkoek, lector onbegrepen gedrag en samenleving aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Politieacademie, tevens auteur van het boek De kwestie verwarde personen. Meer winst is volgens hem te behalen ‘als we opnieuw gaan nadenken over wat professionals, burgers en overheid van elkaar mogen verwachten.’

Meer over