Nieuws

Ondanks forse economische groei, daalde de uitstoot van CO2 in het derde kwartaal

De uitstoot van CO2 in Nederland is in het derde kwartaal afgenomen met 3 procent op jaarbasis. Vooral de elektriciteitssector liet een daling zien.

Bard van de Weijer
De kolencentrale van Onyx Power in Rotterdam zal binnenkort gesloten worden. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant
De kolencentrale van Onyx Power in Rotterdam zal binnenkort gesloten worden.Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De daling bij de opwekking van elektriciteit is opmerkelijk, omdat er in het derde kwartaal juist meer kolen werden verstookt. Kolencentrales hebben een veel hogere CO2-uitstoot dan andere vormen van elektriciteitsopwekking.

Dat er toch sprake was van een afname komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek doordat Nederlandse energieconcerns veel meer elektriciteit (66 procent) hebben geïmporteerd. Vanwege de gestegen gasprijzen waren buitenlandse kolenstroom en kernenergie goedkoper in vergelijking met stroom uit Nederlandse gascentrales. De stroomproductie op eigen bodem daalde vanwege de import met 15 procent, waardoor netto de uitstoot van CO2 ook lager uitviel. Er kwam daarnaast meer energie uit duurzame bronnen. CO2 uit buitenlandse stroom telt hier niet mee.

Groei economie, uitstoot omlaag

De CO2-emissies van de hele Nederlandse economie lagen in het derde kwartaal 0,6 procent lager dan een jaar eerder. Ook dat is opmerkelijk, omdat het bbp in deze periode met 5 procent groeide. Ook hier is de belangrijkste verklaring de lagere elektriciteitsproductie in Nederland, meldt het CBS.

Een flinke toename was er in de transportsector. Daar steeg de CO2-uitstoot op jaarbasis met 28 procent, vooral doordat er meer gevlogen werd. In vergelijking met de periode voor de pandemie was de uitstoot door de luchtvaart nog ongeveer een kwart lager.

Stijging in voorjaar

Een kwartaal eerder steeg de uitstoot van kooldioxide juist met 11 procent. Die sterke stijging in het tweede kwartaal komt doordat een flink deel van Nederland een jaar eerder (in 2020) vanwege het coronavirus thuis zat. Doordat er minder werd gereisd, daalden de emissies. Het relatief koude voorjaar van 2021 veroorzaakte op zijn beurt relatief hoge emissies, omdat er veel gestookt werd om huizen en kantoren te verwarmen.

Meer over