Onbevlekt ontvangen

In de recensie van Guido van Oorschot van Bach`s Hohe Messe door Bach Collegium Japan (Kunsttabloid, 22 november) staat weer eens de klassieke fout : de passus Et in carnatus est, in het Credo, gaat helemaal niet over de Onbevlekte Ontvangenis....

Guus de Haas en Goirle

Het gaat over het geloof in Jezus Christus, geboren uit de Maagd Maria. De bedoelde passus gaat over de maagdelijke geboorte van Christus. De Onbevlekte Ontvangenis gaat over het gegeven dat Maria zonder erfzonde ter wereld kwam. Volgens de leer van de Katholieke Kerk is het ondenkbaar dat Zij die eens God zou dragen en ter wereld brengen, besmet zou zijn geweest met de erfzonde.

Meer over