Onbegrijpelijk

Het is voor mij volstrekt onbegrijpelijk dat de fractie van de LPF voor deelname aan de JSF heeft besloten. Dit uitsluitend omdat het 'orakel' Fortuyn zich nog op 6 mei, in tegenstelling tot zijn eerdere uitspraken, opeens wel voor deelname aan de JSF zou hebben uitgesproken....

Fortuyn wijzigde zijn standpunten over diverse onderwerpen regelmatig. Hoe weten die fractieleden, onder wie de zich in internationaal verband opnieuw misdragende oldtimer Janssen van Raaij, dat dit de ultieme mening van hun 'orakel' was? Dit is toch geen rationele politieke stellingname en besluitvorming!? Dit is lemmingengedrag zoals zich dat ook voordoet bij geloofsfanatici. 'Pim zou. . .' en 'Pim zei. . .'.

Ik vraag mij af wat zij zelf denken en vinden. Of zouden zij daar de capaciteiten niet voor hebben? Wat nu als zich een onderwerp aandient waarover de grote 'voorganger' recent niets in een boek of interview heeft gezegd? Gaan diezelfde fractieleden onder leiding van een zalvende Mat Herben dan op zoek naar de opstellen van Pim die hij tijdens zijn lagerschooltijd heeft geschreven, in de hoop daar misschien toch nog houvast te vinden? Of zouden zij in een seance gaan proberen met hun vermoorde boegbeeld in contact te komen?

Wat een irrationele, incapabele kuddedieren. Uitsluitend aangetreden als stemvee! En zag ik niet Joep van den Nieuwenhuyzen, eigenaar van RDM, maar ook genoemd als minister voor de LPF (!), met eurotekens in zijn ogen staan glimmen bij de ondertekening van het contract? Hier is toch minstens de schijn van belangenverstrengeling. Dit alles belooft veel narigheid voor de toekomst.

Meer over