Onbegrijpelijk dat mensen fietsen, maar wel heel fijn

Wat zijn er toch veel vreemde mensen, als ik de brief van N.M. Hettinga uit Utrecht (Geachte Redactie, 9 april) goed begrijp....

Het is weliswaar onbegrijpelijk dat al die mensen fietsen, maar wel heel fijn. Want als ze ook met de auto zouden gaan, dan zou er geen ruimte meer overblijven om met die auto te rijden. Dan was Nederland een grote, langzaam-rijdende file. Eigenlijk moeten we die zotten dankbaar zijn dat ze fietsen. Misschien zó dankbaar, dat we halt houden als we er eentje zien aankomen en hem vriendelijk toezwaaien en voor laten gaan om onze dank te betuigen.

Dan komen we er nog goed vanaf, dat we vanaf 1 mei alleen maar de fietsers die van rechts komen voorrang hoeven te geven. Laten we onze zegeningen tellen en laten we vooral geen slapende honden wakker maken. Want voor je het weet willen die merkwaardige mensen op de fiets als een volwaardig verkeersdeelnemer behandeld worden. En zijn ze niet meer tevreden met smalle fietspaadjes, een altijd rood stoplicht, gebrekkige stallingsruimte, fietsdiefstal, agressieve automobilisten, stinkende straten.

Meer over