Omtrent misdaad en gein

Normaliter herdenkt de Volkskrant een overledene met een necrologie onder het kopje Postuum. Volgens het Stijlboek van de krant gaat het dan om 'bekende of belangrijke personen' – mensen die zich min of meer verdienstelijk hebben gemaakt voor land en gemeenschap....

In lang vervlogen tijden werd de verslaggever geacht zich bij de uitvaart van eerbare burgers bescheiden en respectvol langs de droeve stoet te bewegen om onbekende notabelen naar hun naam en titelatuur te vragen. Want de krant móest ze vermelden.

De rouwstoet is tegenwoordig vaker het jachtterrein van misdaadjournalisten; tenminste, gezien de artikelen die de afgelopen jaren in de Volkskrant zijn verschenen over de laatste rit van een 'geliquideerde'. De crematie in 1991 van maffiabaas Klaas Bruinsma vond nog plaats in 'kleine kring'. In deze krant werd erover gezwegen. Negen jaar later, in 2000, gebruikte de Volkskrant de rouwadvertenties in De Telegraaf voor de vermoorde topcrimineel Sam Klepper om de lezers te informeren over de afscheidsrituelen voor gangsters. Kleppers rouwstoet trok, geëscorteerd door Hell's Angels, dwars door Amsterdam. Pas sinds begin dit jaar is de Volkskrant duidelijk aanwezig in het uitvaartscircuit van criminelen. Aanleiding was de begrafenis van de vermoorde gangster Cor van Hout, over wie Willem Beusekamp de reportage 'Lachen op zijn begrafenis, zo had Cor het gewild' schreef.

De uitvaart, deze week, van de vermoorde vastgoedbaas Bertus Lüske bevestigt de tendens dat de Volkskrant dit jarenlang genegeerde genre weer de moeite waard vindt. Maar je kunt je afvragen waarom de redactie aan die begrafenis nog aandacht besteedde, terwijl over de moord op Lüske al uitvoerig – en trouwens voortreffelijk – bericht was? Zijn dat soort verslagen over begrafenissen wel des Volkskrants?

Jongere redacteuren vinden dat een typische vraag van 'de oude Volkskrant'. De 'nieuwe Volkskrant' kent geen taboes. Zo vindt de verslaggever dat hij met zijn verhaal

een interessant kijkje heeft gegeven in Lüskes milieu. En de chef van de verslaggeverij beschouwt die reportage, samen met het commentaar van die dag, als 'een goede afsluiting' van de reeks verhalen die over Lüskes liquidatie in de krant hebben gestaan. Een jonge redactrice antwoordt resoluut: 'Ik vind dit soort dingen wél leuk om in de krant te lezen.' Ten slotte de hoofdredactie: zij meent dat de reportage over Lüskes uitvaart volledig 'in de trend past die de Volkskrant al geruime tijd volgt. Daar is niks mis mee'.

Het is waar dat de Volkskrant met haar visie in de jaren zestig op de samenleving – niet de mens was fout, maar de maatschap-pij – het thema misdaad lange tijd rechts heeft laten liggen. Geleidelijk is het tij gekeerd. De veiligheid in de samenleving heeft nu ook weer hoge prioriteit bij de Volkskrant, die op dit thema drie verslaggevers heeft gezet. Dat is goed. Maar de redactie moet wel kritisch blijven beoordelen of een verhaal de krant in moet en waarom. Lüskes begrafenis was, zo bleek uit het artikel, journalistiek vrij oninteressant. Geen lezer had iets belangrijks gemist, als het niet was verschenen.

Ook het Volkskrant magazine lokte vorige week een 'generatieconflict' uit met de foto op de voorpagina van een vrouw die haar kruis verbergt achter de donkere staart van een rode kater. De foto was overgenomen uit het jongste boek Heldinnen van Ronald Giphart en Eric van den Elsen. 28-Jarigen op de redactie vonden de foto 'wel grappig'. De generatie vanaf 38 vond ze 'rondweg plat'. Ook een aantal lezers blijkt zich te hebben gestoord aan de 'smakeloosheid' ervan. Uit een tamelijk recent lezersonderzoekje voor Traject, dat wel een beetje als maatstaf gehanteerd kan worden, is trouwens gebleken dat de Volkskrant nog altijd het meest gelezen wordt door die groep van boven de 38.

Volgens Barbara van Beukering, de chef van het magazine, had haar redactie juist die foto unaniem uitgekozen voor de voorpagina, omdat zij 'humoristisch en stijlvol' werd bevonden. Maar dát het Volkskrant magazine een fraai staaltje van stijlvolle 'humor' liet zien, heeft tot nu toe geen categorie lezers, jong of oud, enthousiast bevestigd. Je kunt je dus in redelijkheid afvragen of het eigenlijk niet een overbodig geintje was?

Meer over