Omstreden miljardair ambassadeur van VS

De lange tijd omstreden benoeming van de miljardair Roland Arnall tot nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland is rond. Woensdagavond besloot de Senaat de benoeming niet langer te blokkeren....

Eind januari was de weg al vrijgemaakt toen Arnall (66) voor325 miljoen dollar een schikking trof met de Amerikaanse justitie. In meerdan dertig staten in de VS liepen onderzoeken naar zijn bedrijf. Hij is deoprichter en eigenaar van Ameriquest, een grote hypotheekverstrekker.

Het bedrijf zet vooral hypotheken uit onder lagere inkomensgroepen diemoeilijk in aanmerking komen voor leningen. Ameriquest zou op grote schaalmisbruik hebben gemaakt van de kwetsbare positie van zijn klanten. Hetbedrijf werd ervan beschuldigd hypotheken te verlenen onder misleidendevoorwaarden.

Nieuwe ambassadeurs worden in Amerika voorgedragen door de presidenten hebben instemming nodig van de Senaat. In juni vorig jaar presenteerdeBush zijn vriend en gulle donateur Arnall als de nieuwe ambassadeur inNederland. Maar toen actiegroepen aan de bel trokken, wilde de Senaat devoordracht aanhouden totdat de juridische strijd over de zeden en gewoontenvan Arnalls onderneming was beslecht.

De uitkomst van het gevecht kwam eind januari met de schikking van 325miljoen en woensdagavond bevestigde de Senaat dat daarmee de politiekebezwaren waren weggenomen.

Daarmee heeft Nederland opnieuw een Amerikaanse ambassadeur die nietbeschikt over diplomatieke of politieke ervaring. Ofschoon dit niet hardopwordt uitgesproken, is het duidelijk dat de ondernemer uit Californië zijnbenoeming dankt aan het feit dat hij en zijn vrouw Dawn tot de meesttoegewijde donateurs behoorden in de herverkiezingscampagne van presidentBush. Schattingen van hun bijdragen lopen op tot twaalf miljoen dollar. Opde lijst van rijkste Amerikanen van het tijdschrift Forbes staat Arnall opde 66ste plaats met een geschat vermogen van drie miljard dollar.

Meer over