Omroep

Het grote rattenspel bij de publieke omroep is begonnen. Met als troef belangrijke en populaire programma`s die zouden moeten verdwijnen....

Groningen André Doorlag

We zien juist het omgekeerde: meer geld (reclame) heeft gezorgd voorverslechtering van de kwaliteit: veel korte programma`s zonder inhoud ende echte kwaliteitsprogramma`s zijn verbannen naar de randen van de nacht.

In feite gedraagt de publieke omroep zich al jaren als eensemi-commerciële organisatie omdat de hele programmering erop gericht iszoveel mogelijk reclamegeld binnen te halen. Het cynische is, dat ze datnu ook toegeven. Er kan dan ook nog flink gesneden worden in deorganisatie. Een organisatie met een enorm waterhoofd, maar daarover hoorik ze niet.

Dat buitenlandse kwaliteitszenders als FiP en Arte publieke taken zittente vervullen, bewijst wel hoe slecht de publieke omroep hier functioneert.De schuld ligt dus niet bij de politiek, maar geheel bij de omroepen zelf.Het wordt tijd dat ze wat zelfinzicht krijgen.

Meer over