Omroepmusici schorten acties drie weken op

De omroepmusici hebben hun stakingsacties voor drie weken opgeschort. Volgens de toonkunstenaarsvakbond NTB zit er 'enige beweging' in de communicatie tussen het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) en het ministerie van OCW....

De eerstkomende concertreeks van het Radio Filharmonisch Orkest onder leiding van de eigen chefdirigent Edo de Waart loopt door deze adempauze geen gevaar meer, zodat ook de opening op 18 september van het nieuwe Zaterdagmatineeseizoen in Amsterdam kan doorgaan.

Het daaropvolgende project van het Radio Filharmonisch Orkest en De Waart (met Mahlers Das Lied von der Erde) dreigt alsnog spaak te lopen, als staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur de eis van de musici niet voor 22 september honoreert.

De salarissen van de MCO-musici zijn 7 procent achterop geraakt, doordat ze niet zijn aangepast aan de loon- en prijsontwikkeling zoals bij andere Nederlandse werknemers. Het muziekcentrum was niet in staat om deze aanpassing te doen wegens 'gebrek aan budgettaire ruimte'. Het budget van het MCO wordt door met ministerie van Cultuur vastgesteld.

Volgens de NTB is de 7 procent-inhaalslag 'geen inzet voor onderhandelingen'. 'De achterstand is een rekenkundige realiteit'. De datum 22 september is als tijdslimiet aangewezen omdat het Radio Filharmonisch Orkest, het Radio Symfonie Orkest, het Radio Kamerorkest, het Metropole Orkest en het Groot Omroepkoor alle drie op 24 september genoteerd staan voor concerten in het land.

De Waart heeft vorige week een aparte ontmoeting gehad met de musici. Volgens de bonden was de relatie tussen de orkestleden en de artistiek directeur bekoeld geraakt door een brief van de MCO-directie, waarin de musici gemaand werden tot 'nadenken' alvorens actie te voeren. Dirigent De Waart heeft de musici er inmiddels van overtuigd dat hij met hun eis sympathiseert.

Meer over