Omroepen Nederland 3 verkiezen identiteit boven samenwerking

Voor de omroepen van Nederland 3 (VARA, VPRO, NPS) is de eigen identiteit belangrijker dan uitbreiding van de huidige samenwerking op dit net....

Van onze verslaggeefster

HILVERSUM

NPS-directeur W. van Beusekom en VARA-voorzitter V. Keur lieten weten de samenwerking niet te zullen intensiveren. Vorige week bleek al dat ook de VPRO er zo over denkt.

Een jaar geleden zagen de omroepen vergaande samenwerking nog als hun belangrijkste strategie. Maar nu krijgt het eigen gezicht van de omroepen weer prioriteit.

Deze nadruk op een eigen profilering heeft te maken met het in juni verschenen rapport van de commissie-Ververs over de toekomst van het publieke bestel. Die commissie wil de zendtijd voortaan verdelen door omroepverkiezingen te houden. Een eigen gezicht is daarbij belangrijk.

'Het brengen van kwalitatief hoogstaande programma's is belangrijker dan eindeloos discussiëren over de inhoud en functie van het publieke bestel', vindt Van Beusekom. Volgens hem is discussie goed, maar niet als het de dagelijkse voortgang verstoort.

Vanaf 6 september brengt de NPS iedere vrijdag het nieuwe culturele programma Panorama Vrijdag, de opvolger van Kunstmest. Presentator wordt Jan Meng. Het programma Soundcheck (vanaf maart 1997) toont vier korte documentaires over popmuziek en sound.

In de maand voorafgaand aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen zendt de NPS vier documentaires uit met steeds een andere kijk op de Amerikaanse samenleving. In Urbania, een stadstriptiek (vanaf 7 september) wordt wekelijks aan de hand van drie portretten van stedelingen een beeld geschetst van de grote stad in Nederland anno 1996. In februari komt de NPS met een thema-avond over opvoeding. Wat te doen met baby's die alleen maar huilen en pubers die voortdurend spijbelen?

De VARA toont vooral prominente gezichten in nieuwe programma's. Vanaf januari 1997 begint Sonja Barend met drie afleveringen per week van het programma dat als werktitel Het gesprek van de dag heeft. Tussen half acht en acht uur 's avonds discussieert zij met een persoon uit de actualiteit. Vanaf 1 september 1997 presenteert zij de uitzendingen beurtelings met Paul Witteman. Vanaf die tijd is het programma vijf maal per week te zien.

Paul Witteman en Marcel van Dam zijn te zien in een nieuw debatprogramma op de zaterdagavond. Centraal staan mensen die in de voorafgaande week in het nieuws waren. Van Dam treedt op als advocaat van de duivel. Ook komt de VARA met een eigen dertiendelige drama-serie: Unit 13. De inspiratie voor het programma is geput uit de informatie die rond de IRT-affaire naar buiten is gekomen.

Meer over