Omgevingswet krijgt één loket

Het aanvragen van vergunningen die te maken hebben met ruimtelijke ordening, wordt eenvoudiger. Burgers en bedrijven krijgen voortaan te maken met één aanvraag, één loket en één besluit en de duur van een procedure gaat terug van 26 naar 8 weken.

DEN HAAG - Alle aspecten van een aanvraag, van bouwkundige tot en met milieutechnische, worden ondergebracht in één regeling: de Omgevingswet.

Minister Schultz, die naast Infrastructuur de portefeuille Ruimte beheert, spreekt van 'de grootste wetgevingsoperatie van na de Tweede Wereldoorlog'. Het omgevingsrecht is nu nog verspreid over 40 sectorale wetten, 117 algemene maatregelen van bestuur en honderden ministeriële regelingen.

Veel van die regelingen dubbelen. Toen Schultz de schoonmaakoperatie twee jaar terug aankondigde noemde ze als voorbeeld de Regeling Nationale Landschappen. Daaronder valt bijvoorbeeld het Groene Hart. Maar dat werd óók al beschermd door Natura 2000 en de Ecologische Hoofdstructuur. Conclusie: een streep door die Nationale Landschappen.

Ook de procedures rond aanleg van grote infrastructurele projecten, zoals wegen en spoorwegen zullen efficiënter worden, voorspelt het kabinet. Voordat begonnen wordt, moeten alle kanten in kaart worden gebracht. Is het besluit eenmaal genomen, dan kan men in een keer dóór met de uitvoering.

Volgens premier Rutte past de ombouw naar één Omgevingswet naadloos in zijn streven naar minder regeldruk en een kleinere overheid. Ook met deze vereenvoudiging kan bijvoorbeeld de natuur adequaat beschermd worden, meent Rutte.

'Daar heb je echt niet deze idiotie aan gestapelde regelgeving voor nodig', zei hij vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. 'Neem de milieu-effectrapportages die voor projecten gemaakt moesten worden: iedere keer een hutkoffer vol papier. Dan lijkt het of je goed bezig bent. Maar niemand leest die dingen meer en al dat papier is nog slecht voor het milieu ook.'

undefined

Meer over