Omgekomen Libiër zat onterecht vast

Nabestaanden van een gedetineerde Libiër die eind oktober bij de Schiphol-ramp is omgekomen, hebben een schadevergoeding gekregen. De man zat onterecht vast, stelt de Haagse rechtbank....

De rechtbank heeft een bedrag van 845 euro aan de nabestaandentoegekend, bijna 77 euro per dag die hij onterecht in de cel doorbracht.Omdat de man is overleden, vindt de rechtbank dat zijn familie in Libiëdie vergoeding moet krijgen.

Vermaat & De Boom Advocaten, het kantoor dat de nabestaandenvertegenwoordigt, wil een hogere schadevergoeding eisen, maar moet hethoger beroep afwachten dat in januari dient. 'De familie wil zo'n procedurezeker beginnen.'

Op 17 oktober werd de Libiër opgepakt. Volgens de Immigratie- enNaturalisatiedienst (IND) was hij ongewenst. Hij zou zich niet hebbengehouden aan zijn vertrektermijn en had geen vaste verblijfplaats.Daarnaast had hij, aldus de IND, onvoldoende geld om in zijn bestaan tevoorzien.

De rechtbank verwerpt al deze punten van de IND. De Libiër had eenvisum voor de Schengen-landen, dus ook voor Nederland. Bovendien had hijeen retourticket voor Libië, dat geldig was tot 21 oktober. Drie dagenvoor die datum werd hij aangehouden. Ook bezat de man aantoonbaarzeshonderd euro, waarmee hij kon rondkomen. Hij logeerde bij vrienden inBelgië en was in Nederland om zijn dochtertje te bezoeken.

Na zijn arrestatie zat de Libiër drie dagen in een politiecel. Daarnawerd hij overgebracht naar het uitzetcentrum van Schiphol-Oost. Hij werdniet op het vliegtuig gezet, ook al had hij een ticket naar Libië. Na elfdagen detentie kwam hij om in de vuurzee, in zijn cel op vleugel K van hetcomplex.Pagina 2: Tijd bij brand verprutst

Meer over