Ombudsman onderzoekt korting thuishulp Enschede

De Nationale Ombudsman gaat onderzoeken of de gemeente Enschede volgens de regels heeft gehandeld bij het korten op de uren huishoudelijke hulp van ouderen en gehandicapten. Het is voor het eerst dat dit landelijke klachteninstituut naar een gemeente afreist vanwege aanmerkingen op de uitvoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Van alle hervormingen en bezuinigingen in de zorg zijn er de meeste klachten over het korten op huishoudelijke hulp. Beeld anp
Van alle hervormingen en bezuinigingen in de zorg zijn er de meeste klachten over het korten op huishoudelijke hulp.Beeld anp

Het burgerinitiatief Sociaal Hart Enschede heeft de ombudsman om dit onderzoek gevraagd omdat er, zegt hun voorzitter René Beunders, honderden klachten over zijn binnengekomen. 'Mensen zijn woedend en schamen zich voor hun smoezelige huis.'

Gemeenten moeten per 1 januari meer zorgtaken uitvoeren voor hun inwoners en krijgen daarvoor aanzienlijk minder geld. Een groot gedeelte van de ruim vijfduizend thuiszorg-cliënten in Enschede heeft geen 'keukentafelgesprek' gehad, waarin de gemeente beoordeelt of de hulpbehoevende met minder hulp toe kan, zegt Beunders. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) heeft benadrukt dat gemeenten deze hulp niet mogen schrappen zonder zorgvuldig onderzoek te doen naar de persoonlijke situatie.

De Nationale Ombudsman gaat een klachtenspreekuur organiseren in Enschede waar ontevreden bewoners hun verhaal kunnen doen en hij gaat er ook met de gemeente over praten. 'De ombudsman krijgt sinds 1 januari met regelmaat individuele klachten over de WMO', aldus zijn woordvoerder. 'Wij kijken dan eerst of we mensen weer in gesprek kunnen krijgen met de gemeente. Uit Enschede kwam de eerste collectieve klacht.'

'Keukentafelgesprek'

De gemeente Enschede zegt dat wel degelijk 'uitgebreid is gecommuniceerd' over de veranderingen in de zorg, maar dat dit niet altijd in de vorm van een gesprek met de gemeente is geweest. Voorheen kregen hulpbehoevenden een aantal uren hulp toegewezen, nu werken de zorgaanbieders met doelen als 'schoon' of 'leefbaar' huis. 'Uit onderzoek blijkt dat ook met onze nieuwe werkwijze bijna alle huizen voldoende worden schoongemaakt.'

De gemeentewoordvoerder doelt hierbij op het recente rapport Is het resultaat goed? van onderzoeksbureau I&O Onderzoek, gebaseerd op een enquête onder driehonderd ontvangers van huishoudelijke hulp. Het merendeel van hen vond na de bezuiniging hun huis schoon genoeg: één op de vijf vond dat niet. Ook bleek dat ruim 40 procent geen 'keukentafelgesprek' had gevoerd met de gemeente. In veel gevallen had de thuishulp de hulpbehoevende meegedeeld dat het aantal uren minder zou worden.

Bij minder dan 20 procent van de ondervraagden kwamen weleens familieleden of vrienden schoonmaken, zoals de bedoeling is in de nieuwe wet. Een andere opvallende uitkomst is dat de onderzoekers over bijna alle bezochte huizen oordeelden dat ze schoon genoeg zijn, aanzienlijk positiever dan de bewoners. 'In objectieve zin wordt dus wel het door de gemeente gewenste resultaat bereikt van een schoon en leefbaar huis. Maar cliënten hebben hierbij soms wel een ander beeld.' Volgens Beunders van Sociaal Hart Enschede schetst het onderzoek een te rooskleurig beeld van de situatie.

Van alle hervormingen en bezuinigingen in de zorg zijn er de meeste klachten over het korten op huishoudelijke hulp. Er lopen in veel gemeenten rechtszaken over.

Eén op de vijf vond dat hun huis niet schoon genoeg was na de bezuiniging. Beeld anp
Eén op de vijf vond dat hun huis niet schoon genoeg was na de bezuiniging.Beeld anp
Meer over