Ombudsman: geen overmatig geweld politie Schilderswijk

De bewoners van de Haagse achterstandswijk de Schilderswijk hebben het gevoel dat de politie buitenproportioneel hard optreedt in de wijk, maar daar zijn geen concrete aanwijzingen voor gevonden. Dat concludeert de waarnemend Nationale ombudsman Frank van Dooren in een vandaag gepubliceerd onderzoek naar mogelijke misstanden in de wijk.

Redactie
Schilderswijk. Beeld ANP
Schilderswijk.Beeld ANP

Het onderzoek van de Nationale ombudsman heeft zich toegespitst op zes onderwerpen: bejegening, geweldgebruik, onderscheid naar etniciteit, ID-controles, het opnemen van aangiften en klacht-behandeling. Bij geen van de zes onderwerpen heeft de ombudsman in het onderzoek aanwijzingen gevonden voor structurele misstanden. 'Dat betekent niet dat er niets valt aan te merken op het politieoptreden in de Schilderswijk', aldus de ombudsman.

Vaker geweld
De politie past in de Schilderswijk vaker geweld toe dan in andere Haagse wijken, concludeert de ombudsman. 'Dat zou kunnen worden verklaard door de hoge criminaliteit in de wijk. In individuele gevallen gaat het geweld wel eens te ver.'

Bewoners geven aan dat een kleine groep, vooral jongere politieambtenaren hen niet behoorlijk behandelt. De ombudsman vraagt de politie om zich professioneel te gedragen. Tegelijkertijd stelt hij dat ook de bewoners van de wijk zich fatsoenlijk naar de politie moeten gedragen. 'Politie en burgers hebben allebei een rol om escalatie te voorkomen'. De ombudsman vindt het belangrijk dat politieambtenaren elkaar aanspreken op grensoverschrijdend gedrag en dat de politie na escalatie haar eigen rol daarin evalueert.

De Nationale ombudsman heeft geen aanwijzing gevonden voor een cultuur van discriminatie binnen Bureau De Heemstraat. Maar hij sluit niet uit dat agenten soms uitlatingen doen die als discriminerend kunnen worden ervaren. 'Het is wenselijk dat er meer politieambtenaren met een niet-Nederlandse afkomst werkzaam zijn in de wijk.'

Leerplichtambtenaren controleren samen met politieagenten in de Schilderswijk in Den Haag. Beeld anp
Leerplichtambtenaren controleren samen met politieagenten in de Schilderswijk in Den Haag.Beeld anp

TV West
Aanleiding voor het onderzoek is een documentaire van de regionale omroep TV West eind vorig jaar. Daarin werd een beeld gecreëerd van agressieve agenten die structureel allochtone bewoners discrimineren. Ook zouden klachten en aangiftes van bewoners tegen deze agenten niet worden opgenomen. De buurtbewoners, verenigd in het Actiecomité Herstel van Vertrouwen, vroegen de ombudsman om een onderzoek.

Het actiecomité blijft echter van mening dat er wel degelijk een hoop aan de hand is en dat dat ontkent wordt. 'Er is gekozen voor een beschouwend onderzoek naar de omgang tussen politie en bewoners. Daarbij is niet gekozen voor het perspectief van de bewoners', meldt het comité in een reactie. 'De klagers over politiegeweld en discriminatie staan niet centraal in het onderzoek. Ze lijken eerder een soort randverschijnsel.'

Vrijdag houdt de organisatie een demonstratie tegen racisme en politiegeweld.

Meer over