OM wil harde aanpak straatraces

Het Openbaar Ministerie wil de illegale straatraces in het vervolg hard aanpakken met een lik-op-stuk-aanpak. Waar mogelijk worden racers gearresteerd en opgesloten, rijbewijzen ingenomen, auto's in beslag genomen en snelrecht toegepast....

Dit heeft het OM woensdag bekendgemaakt. De maatregelen maken deel uit van het zero tolerance-beleid van het OM tegen illegale wegraces.

De diverse parketten gaan met gemeenten en regiokorpsen overleggen over de wijze waarop ze straatraces het best kunnen aanpakken. Het OM zegt alles op alles te zetten om een eind te maken aan illegale wegraces.

Het OM denkt een aantal preventieve maatregelen te kunnen toepassen om straatraces tegen te gaan. Zo wil justitie dat de politie opvallend aanwezig is en zichtbaar kentekens noteert. Ook kan ze barricades, zoals bijvoorbeeld hekken of zandhopen, opwerpen. Het OM zal binnenkort met de politie overleggen over een nationale publiekscampagne die racers moet gaan ontmoedigen.

Als deze preventieve maatregelen een race toch niet voorkomen, zullen politie en justitie gericht optreden. Het aan- en afrijden naar de plekken waar de races worden gehouden, gaat gepaard met veel bravoure of verkeersgevaarlijk gedrag, stelt het OM. Dit tolereert justitie niet.

Overtreders krijgen dan ook een proces-verbaal. Als het mogelijk is, zal de politie hun rijbewijs invorderen en de auto's in beslag nemen. Bovendien meldt justitie de overtreding aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, zodat de racer niet zo maar zijn rijbewijs terugkrijgt.

Dezelfde maatregelen gelden ook als iemand daadwerkelijk met zijn auto racet. Daar komt nog bij dat de politie de bestuurder arresteert. Verder maakt justitie op de verzamelpunten met camera's opnamen van de deelnemers en hun auto's.

Meer over