OM vordert 77 miljoen van hasjbaron

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Amsterdam ruim 77 miljoen gulden gevorderd van voormalig drugsbaron Charles Zwolsman....

Van onze verslaggever

De advocaat van Zwolsman, P. Doedens, vroeg gisteren de ontneming te beperken tot 15 miljoen gulden. Een poging om met het Openbaar Ministerie tot een vergelijk te komen, liep begin december op niets uit. Oud-leden van de criminele organisatie van Zwolsman raakten via de plukze-wet al 1,9 miljoen misdaadgeld kwijt, zo bleek gisteren uit het requisitoir. Tientallen mede-verdachten hebben belastingaanslagen gekregen voor een totaal bedrag van 35,4 miljoen.

De officieren van justitie E. Noordhoek en J. van Leijen zeiden dat, als de vordering wordt toegewezen, zij zich tot het uiterste zullen inspannen om de 77 miljoen misdaadgeld te innen. Zwolsman komt wat hen betreft pas in aanmerking voor vervangende hechtenis als alle executiemogelijkheden zijn uitgeput.

Bij de berekening van de hasjwinsten van Zwolsman gaat het OM uit van een 'nul-vermogen' op 1 maart 1989, het moment dat een persoonlijk faillissement van Zwolsman bij gebrek aan baten werd opgeheven. Zijn toenmalige curator R. Frans verklaarde gisteren voor de rechtbank dat Zwolsman toen 'niet de indruk wekte' dat hij geen geld meer had. 'Maar traceren van bezittingen was voor mij niet mogelijk'.

Advocaat Doedens hamert erop dat Zwolsman toen al een rijk man was dankzij drugshandel. De raadsman hoopt zo de berekeningen van het OM onderuit te halen. Doedens: 'Het is volstrekt naïef om aan te nemen dat Zwolsman toen een nihil beginvermogen had.' Volgens Doedens kan justitie hoogstens 15.192.000 gulden plukken. Dat geld is namelijk afkomstig van hasjtransporten die sinds 1989 zijn bewezen.

Justitie heeft beslag gelegd op bezittingen van Zwolsman ter waarde van ruim twintig miljoen gulden. Afdoening van de ontnemingsvordering met gesloten beurzen is volgens Doedens dan ook niet mogelijk. Hij ging niet in op de vraag welke van de in beslag genomen bezittingen - uiteenlopend van een plezierjacht van 3,6 miljoen gulden en 49 zeldzame automobielen tot een tegoed bij een Luxemburgse bank van 1,4 miljoen gulden - Zwolsman terug zou willen hebben.

Volgens het OM kon Zwolsman enkele jaren na 1989 beschikken over een vermogen van 77.326.729 gulden. Noordhoek en Van Leijen noemen het 'onverteerbaar' als de bezittingen in bezit blijven van Zwolsman. Wat betreft het door Doedens bestreden 'nul-vermogen' zochten zij aansluiting bij een eerdere opmerking van de rechtbank. Volgens de rechtbank was het niet haar taak om 'onderzoek te doen naar vermogen dat kennelijk buiten het faillissement is gehouden en waarover Zwolsman zelf geen opening van zaken heeft willen geven'.

In het requisitoir verwezen de officieren grimmig naar de 'contra'-campagne die Zwolsman tegen justitie zou hebben gevoerd, toen die onderzoek deed naar zijn grootschalige hasj-import vanuit Marokko. 'We hebben de nadrukkelijke behoefte om dat hier te memoreren'. Opsporingsambtenaren werden door de criminele organisatie van Zwolsman 'ernstig in hun persoonlijke vrijheid geraakt en belemmerd'.

Meer over