OM toch lid van politieconcern

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat als volwaardig lid deel uitmaken van het Concern Politie Nederland dat de korpsbeheerders gaan oprichten....

Dat heeft een woordvoerder van het college zaterdag gezegd. Hij bevestigde daarmee een bericht in NRC Handelsblad. De zegsman benadrukte wel dat de OM-top vierkant achter de kabinetsplannen blijft staan om te komen tot één landelijke politieorganisatie, waarin de huidige 25 regionale politiekorpsen en het Korps landelijke politiediensten (KLPD) moeten opgaan.

De jongste afspraken met de korpsbeheerders gelden voor de tussenliggende periode, dus tot de voorstellen van het kabinet zijn gerealiseerd. Het politieconcern wordt landelijk onder meer verantwoordelijk voor de gezamenlijke automatisering, de inkoop van andere goederen en diensten en de personeelsadministratie.

Het OM krijgt als lid instemmingsbevoegdheid en kan zo meebeslissen over begrotingen en beleidsplannen. Als de partijen op een bepaald punt geen overeenstemming kunnen bereiken, mogen de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie de zaak beslechten, zo is afgesproken.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar de politie onder valt, heeft inmiddels kennisgenomen van het standpunt van het college van procureurs-generaal. Volgens een woordvoerder is het voor het departement het belangrijkste dat de OM-top achter de plannen van het kabinet blijft staan.

De Tweede Kamer, die eerder al verdeeld bleek over de toekomst van het politiebestel, zal die voorstellen in februari voor het eerst bespreken. In het eerste kwartaal van volgend jaar zal de nieuwe politiewet worden ingediend die de reorganisatie mogelijk moet maken. De veranderingen moeten de organisatie van de politie doelmatiger en flexibeler maken.

Meer over